สภาเภสัชฯแนะดันสมุนไพรไทยส่งออกนำรายได้เข้าประเทศ

by SME Thailand PR News 24 มิย. 2015
Share:


       นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม พร้อมด้วยเภสัชกรและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เพื่อให้ผลักดันการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบยาแห่งชาติ และเป็นผู้นำสมุนไพรในกลุ่มอาเซียน

    ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสความนิยมการใช้ยาและสมุนไพร เช่น เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม และอาหารเสริม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มีความเจริญเติบโตอย่างมหาศาล ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในการก้าวข้ามขึ้นเป็นผู้นำด้านสมุนไพระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยการส่งเสริมสมุนไพรเพื่อส่งออกในการนำรายได้เข้าประเทศ


ที่มา : http://goo.gl/SZ0f9B (www.posttoday.com)
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020