​EXIM BANK ออกโปรโมชั่นลดดอกเบี้ย 29% หนุน SMEs

by smethailandclub 27 มิย. 2015
Share:


    ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออกมาลงทะเบียนที่บูทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน จัดโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในวันเสาร์ที่ 27-วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-20.00 น. พร้อมกัน 5 แห่งทั่วประเทศ ที่ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ ลดดอกเบี้ย 29% เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะผู้ที่มาลงทะเบียนและยื่นขอสินเชื่อจาก EXIM BANK ภายใน 29 วัน 

    โปรโมชั่นลดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ประกอบด้วย 1. สินเชื่อ SMEs เริ่มต้นธุรกิจ เป็นวงเงินหมุนเวียนสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ที่เพิ่งเริ่มกิจการไม่เกิน 3 ปี และมีคำสั่งซื้อแล้ว แต่ยังขาดเงินทุนหมุนเวียน ให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเตรียมสินค้า ทั้งช่วงก่อนและหลังส่งออก 

    2. สินเชื่อ SMEs ส่งออกสบายใจ เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกรับความคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศได้ในอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่พิเศษกว่าปกติ และได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 6 เท่าของหลักประกัน เพื่อสนับสนุน SMEs ให้มีสภาพคล่องและช่วยลดความเสี่ยงในการขยายตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกและ SMEs ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า EXIM BANK 

    3. สินเชื่อ SMEs ค้าชายแดน เป็นวงเงินกู้ระยะเวลา 1-2 ปี สูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน SMEs ให้มีสภาพคล่องในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย) และเวียดนาม

     4. สินเชื่อ SMEs เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เป็นวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างนวัตกรรมของตนเอง เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

    5. สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 15 ปี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) นิคมอุตสาหกรรม และจังหวัดชายแดน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021