​ไทย-มาเลเซียเห็นชอบตั้งเป้าหมายการค้า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 61

by smethailandclub 29 มิย. 2015
Share:    พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และดาโต๊ะ ซรี มุสตาปา โมฮาเหม็ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ครั้งที่ 2 โดยไทยเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ  ทั้งนี้  มีผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

จากการประชุมมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

    1.    ไทยและมาเลเซีย เห็นชอบให้ตั้งเป้าหมายการค้า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 และจะร่วมมือกันให้บรรลุเป้าหมายนี้ โดยเฉพาะการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน ด้วยความสำคัญของการค้าชายแดน ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยจะมีการดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมของภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุนให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมทั้งในเขตเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ทางเหนือและตะวันออกของมาเลเซีย

    2.    จากการที่ไทยและมาเลเซียต่างมีศักยภาพในอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องที่จะแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายมูลค่าการค้าสินค้าและบริการฮาลาลระหว่างกัน รวมทั้งไปสู่ตลาดโลกด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมียุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ.2559 – 2563) และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงจะได้พิจารณาแนวทางความร่วมมือกับมาเลเซียต่อไป

    3.    ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเห็นพ้องว่าจะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดจัดทำความตกลง    ทวิภาคีด้านการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนของผู้โดยสารและสินค้า 2 ฉบับ สำหรับทางถนนและทางรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างกัน

    4.    เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากการที่ทั้งสองประเทศมีชายแดนติดต่อกัน มาเลเซียรับที่จะพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายไทยที่จะเพิ่มช่องทางสำหรับการนำเข้าข้าวจากไทยโดยทางบกอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังยินดีที่จะพิจารณานำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น


    5.    ไทยรับที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอของมาเลเซียเรื่องการอำนวยความสะดวกของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม และการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรบรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายและผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้นพร้อมบริโภคเพื่อส่งออกไปมาเลเซีย

    6.    ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมกิจกรรมของภาคเอกชน โดยเฉพาะกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย-มาเลเซียและสภาธุรกิจมาเลเซีย-ไทย รวมทั้งสภาธุรกิจมาเลเซีย-ไทย เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

    7.    ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่ทั้งสองประเทศร่วมเป็นประเทศภาคีด้วยที่สำคัญ ได้แก่ อาเซียน และกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เช่น การผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ IMT-GT

    8.    ปัจจุบัน มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และเป็นอันดับแรกในอาเซียน  ในขณะที่ไทยเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 5 ของมาเลเซีย ทั้งด้านการส่งออกและนำเข้าในปี 2557 การค้าไทย-มาเลเซีย มีมูลค่า 25.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย การส่งออกไทยไปมาเลเซีย 12.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 12.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และน้ำมันสำเร็จรูป

    ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมมือกันในการผลักดันให้การค้าไทย-มาเลเซียบรรลุเป้าหมายการค้าตามที่ตั้งไว้
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021