​ไทย เมียนมา ญี่ปุ่น ลงนามร่วมพัฒนาเศรษฐกิจทวาย

by SME Thailand PR News 01 กค. 2015
Share:


    ผนึก 3 ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจทวาย ครม.อนุมัติ ไทยลงนามเอ็มโอไอ 3 ฝ่าย กับ เมียนมา ญี่ปุ่น เดินหน้าพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย ดึงดูดนักลงทุน 
    
    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงสามฝ่าย หรือเอ็มโอไอ ระหว่างไทย เมียนมา และญี่ปุ่น ด้านความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมอบหมายให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้ลงนาม และหากต้องแก้ไขปรับปรุงเอ็มโอไอ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนลงนาม ก็ให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง 

    สำหรับสาระสำคัญของเอ็มไอไอ ครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 ด้าน ด้านการลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (เอสพีวี), ด้านความร่วมมือทางเทคนิคในการพัฒนาโครงการระยะสมบูรณ์, ด้านการก่อสร้างทางหลวงในโครงการระยะสมบูรณ์, ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม และ ด้านอื่น ๆ ซึ่งเอ็มโอไอจะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม หลังจากนั้นจะต่ออายุอีกครั้งละ 5 ปี เว้นแต่ประเทศหนึ่งประเทศใดใน 3 ประเทศ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีก 2ประเทศ เป็นเวลา 6 เดือนหกเดือนล่วงหน้า 

    “การร่วมลงนามในเอ็มโอไอจะเกิดขึ้นในวันที่ 4 ก.ค. นี้ ในการประชุมผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงจีเอ็มเอสญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฯ มากยิ่งขึ้น” 

    นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบให้จัดทำความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ 4 ฉบับ และใช้เป็นท่าทีในการเจรจากับประเทศต่างๆ ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ ประกอบด้วยความตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย – กัมพูชา,การปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย – ลาว, การจัดทำความตกลงการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างไทย – เวียดนาม และ การจัดทำความตกลงยานยนต์ระหว่างอินเดีย เมียนมา และไทย สำหรับการกำกับดูแลการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าบรรทุกระหว่างอินเดีย เมียนมา และไทย 

    ขณะเดียวกันยังเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกสารที่มีสาระสำคัญเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือและความพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆระหว่าง ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการมีบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ประเทศลุ่มน้ำโขง ที่จะมีการลงนามในวันที่ 4 ก.ค. นี้ ในการประชุมผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงจีเอ็มเอสญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/331748
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021