ธปท.เผยเศรษฐกิจ พ.ค. ฟื้นตัวช้า เปราะบาง-ใช้จ่ายเอกชนอ่อนแอ

by SME Thailand PR News 01 กค. 2015
Share:


    ธปท.เผยเดือนพฤษภาคม ปี 2558 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ และเปราะบาง โดยมีเพียง ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 


    นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม ปี 2558 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ และเปราะบาง โดยมีเพียง ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงซบเซาและการใช้จ่ายภาคเอกชนอ่อนแอ สอดคล้องกับการนาเข้าสินค้าที่หดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่าใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบต่อเนื่อง และดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล

    ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐมีบทบาทช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดย ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีนและมาเลเซีย ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเริ่มมีสัญญาณปรับดีขึ้นหลังจากที่ลดลงมากในช่วงก่อนหน้าจากปัญหาทางเศรษฐกิจของรัสเซีย ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการด้านคมนาคม ขนส่ง และชลประทานที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วในช่วงก่อนหน้า ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำยังคงใกล้เคียงกับปีก่อนๆ สาหรับรายได้รัฐบาลลดลงมากจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการหดตัวของภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากสินค้านำเข้าเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ

    การส่งออกสินค้าซบเซาต่อเนื่อง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ขณะที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญอื่นๆ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ รวมทั้งราคาสินค้าส่งออก หลายรายการที่เคลื่อนไหวตามราคาน้ามันดิบยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ คำสั่งซื้อรถยนต์จากต่างประเทศลดลงมาก ส่วนหนึ่งเพราะผู้บริโภครอการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนนี้จึงหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน และยังคงเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า มีเพียงการส่งออกสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวสูงจากความต้องการมันสำปะหลังของจีน เพื่อนาไปใช้ทดแทนข้าวโพดในการผลิต เอทานอลที่รัฐบาลจีนมีนโยบายให้ใช้ข้าวโพดสำหรับการบริโภคเท่านั้น

    ด้านครัวเรือนยังระมัดระวังการใช้จ่าย เพราะรายได้เกษตรกรถูกบั่นทอนจากราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ และรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรทรงตัว ประกอบกับผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ภัยแล้ง สะท้อนจากเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับต่ำตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทนและหมวดสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์ สอดคล้องกับสินเชื่อยานยนต์ที่ยังคงหดตัว แม้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการจะปรับดีขึ้นบ้างจากเดือนก่อน อาทิ กลุ่มสินค้า Fast-moving consumer goods และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริการในหมวดขนส่งและ การสื่อสาร เป็นต้น

    อุปสงค์ในและต่างประเทศที่ยังไม่เข้มแข็งส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ำ ทั้งในกลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อขายในประเทศและส่งออก รวมทั้งทำให้ธุรกิจชะลอการลงทุนออกไปโดยเฉพาะการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ แม้ต้นทุนการกู้ยืมของธุรกิจจะต่ำลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนจึงลดลงจากเดือนก่อนตามการนำเข้าสินค้าทุนที่หดตัวสูง ประกอบกับการซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์มีน้อยลง แม้ส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะรอการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่
ขณะที่การลงทุนด้านก่อสร้างทรงตัวต่อเนื่อง สำหรับการนำเข้าสินค้าหดตัวในทุกหมวด โดยการนำเข้าสินค้าทุนและสินค้าอุปโภคบริโภคต่ำลงสอดคล้องกับการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่ค่อนข้างอ่อนแอ ขณะที่การนำเข้าวัตถุดิบ (ไม่รวมน้ามัน) ลดลงตามการผลิตที่อยู่ในระดับต่ำ ส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการเร่งนำเข้าเพื่อสะสมสต็อกไปแล้วในเดือนก่อน

    ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบต่อเนื่องตามราคาพลังงานและราคาอาหารสดเป็นหลัก ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงเล็กน้อยตามต้นทุนในกลุ่มอาหารที่ลดลงและอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวช้า ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการนำเข้าสินค้าที่ลดลง สำหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นเพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงิน และการขายหลักทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติ แต่โดยรวมแล้วดุลการชำระเงินยังคงเกินดุล ขณะที่เงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์มั่นคง

ที่มา www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021