​เอสเอ็มอีแบงก์ จ้าง 5 สถาบันศึกษาอบรมพัฒนาโครงการสินเชื่อ SMEs

by SME Thailand PR News 03 กค. 2015
Share:

 
    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้แถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการอบรมพัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต ปี 2558  งานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ และผลการดำเนินงานด้านการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4 %  โดยมี นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และ นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมกันแถลงข่าว ดังนี้
 
    1. การลงนามสัญญาจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต ( Productivity Improvement Loan – PIL) โดยธนาคาร        ได้ว่าจ้าง 5 สถาบันการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs  ทั้งก่อนและหลังการได้รับอนุมัติสินเชื่อในโครงการ  PIL  ประกอบด้วย        1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

    ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ได้มีการลงนามไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยการลงนามดังกล่าว เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญประเมินปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร  และจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้อบรมปรึกษาแนะนำผลิตภาพการผลิต สำหรับลูกค้าโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต ( PIL) ของธนาคาร  โดยได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐในการดำเนินการ จำนวน 92.50 ล้านบาท
 
    ทั้งนี้ รูปแบบดำเนินการ จะมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและวิเคราะห์ศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการ และให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงผลิตภาพ ทำ Coaching ณ สถานประกอบการ  โดยจะมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
    มีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าสินเชื่อโครงการ PIL ของธนาคาร จำนวน 3,500 ราย ที่ต้องเข้ารับการอบรมในปี 2558  ซึ่งการอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ช่วยลูกค้าในด้านการพัฒนาช่วยลดต้นทุนและลดการสูญเสียการผลิต และก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มที่มีศักยภาพต่อการผลิต สร้างรายได้และการจ้างงานที่ก่อเกิดประสิทธิภาพต่อกิจการ  โดย ณ 30 มิ.ย. 2558  เอสเอ็มอีแบงก์ มีลูกค้าขอกู้สินเชื่อ PIL 6,916 ราย เป็นจำนวนเงิน 18,940 ล้านบาท
 
    2. งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล  เอสเอ็มอีแบงก์ ได้เข้าร่วมงานตั้งแต่เดือน พ.ค. 2558 จนถึงปัจจุบัน และจะร่วมงานต่อไปจนถึงสิ้นปี 2558 โดยได้เปิดบูธให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสินเชื่อ การจัดการด้านการเงิน และการทำแผนธุรกิจ  รวมถึง ได้นำลูกค้า SMEs ไปออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วย  ขณะนี้งานผ่านไปแล้ว 2 งาน คือ งานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ เมื่อเดือน พ.ค. และเทศกาลไม้ดอก ไม้ประดับ และปลาสวยงาม ในเดือน มิ.ย. ผู้สนใจขอกู้จำนวน 47 ราย วงเงินรวม   106   ล้านบาท  และได้สอนผู้ประกอบการให้ทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการขยายกิจการ สามารถนำไปใช้ประกอบการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารต่างๆ ได้  

    นอกจากนี้ ในระยะต่อไป เอสเอ็มอีแบงก์ จะเตรียมไปร่วมงานตลาดนัดชุมชน 4 มุมเมือง  เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ  ที่ต้องการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยต่อยอด ขยายช่องทางการตลาด  ซึ่งมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ประกอบด้วย 1. ตลาดคลองหลวง จ.ปทุมธานี  2. ตลาดปากเกร็ด จ.นนทบุรี  3. ตลาด อตก. สุวรรณภูมิ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ 4. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางขุนนนท์
 
    3. งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน  ของกระทรวงการคลัง ที่มีการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่  27-28  มิย. 2558 เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมกับ บสย. เป็นเจ้าภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ร่วมออกบูธให้สินเชื่อในกรุงเทพมหานคร อุดรธานี ระยอง และหาดใหญ่ โดยได้นำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) 4 % ออกให้กู้ครั้งแรกในงานนี้  มีผู้สนใจขอกู้ 734 ราย วงเงินรวม 3,023.15 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังได้นำลูกค้าและผู้ประกอบการ OTOP กว่า 60 ราย  มาออกบูธจำหน่ายสินค้า      เพื่อสนับสนุนช่องการจำหน่าย  ส่งเสริมการตลาด  ตามนโยบายด้านการพัฒนาผู้ประกอบการของธนาคารด้วย
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021