​กรมพัฒน์ฯ สร้างเครือข่ายธุรกิจแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน + เกื้อกูลกัน”

by SME Thailand PR News 03 กค. 2015
Share:

            
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมพลธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมครั้งใหญ่ เชื่อมโยงพันธมิตร  สร้างเครือข่ายธุรกิจครบวงจร เน้นรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน + เกื้อกูลกัน” ผลักดันให้ใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเครือข่ายอย่างเต็มที่ หวังสร้างความเข้มแข็งธุรกิจไทย ชิง! ความได้เปรียบบนเวทีการค้าทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อม! เตรียมผุดกิจกรรมใหม่ๆ สร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SMEs ไทย รองรับการแข่งขันอย่างรุนแรงในอนาคต

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้มอบนโยบายให้กรมฯ เร่งสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจไทย โดยขยายผลของการพัฒนา สู่การรวมกลุ่มธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมเพื่อประสานประโยชน์ร่วมกันของเครือข่ายธุรกิจในบทบาทของการเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจ หรือร่วมกันขยายตลาดที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับภาคธุรกิจที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่ายธุรกิจแขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสร้าง เชื่อมโยง และขยายเครือข่ายธุรกิจทั้งสินค้า/บริการที่หลากหลายสามารถเอื้อประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างกัน ทำให้ SMEs มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าทางการค้า และท้ายที่สุด คือ ประหยัดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาด

    การเชื่อมโยงพันธมิตรสร้างเครือข่ายธุรกิจของกรมฯ เน้นรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน+เกื้อกูลกัน” เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจ โดยใช้คำว่า “เพื่อน” เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง “มิตรภาพ” ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และผลักดันให้สมาชิกภายในกลุ่มมีการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายธุรกิจด้วยกันอย่างเต็มที่ ตลอดจนสะท้อนความจำเป็นที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากภาครัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว รวมถึงมีอำนาจต่อรองทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการชิงความได้เปรียบบนเวทีการค้าทั้งในระดับประเทศ และขยายต่อไปยังระดับนานาชาติ   

    เบื้องต้น มีธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายฯ จำนวน 320 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (การขนส่งทางบก และระบบท่อลำเลียง การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ การขนถ่ายสินค้า คลังสินค้า การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของ ฯลฯ)  ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจบริการ (พัฒนาซอฟแวร์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ นวดเพื่อสุขภาพ + สปา ดูแลผู้สูงอายุ การบริการที่พัก ร้านอาหารบริหารทรัพย์สิน) สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้แทนสมาคมการค้า เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่อง โดยกิจกรรมเชื่อมโยงฯ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจหลากหลายประเภทแล้ว ยังใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ   การแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ และขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรจับคู่ทางธุรกิจ อันจะส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นมีความมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

    นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการปรับตัวพัฒนาธุรกิจให้ทันสถานการณ์ การบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และสร้างโอกาสทางการตลาดรวมทั้ง ผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มที่ ซึ่งจากข้อมูลของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ : อาเซียนถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2554 มีมูลค่าการค้ารวม 91,254 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.21ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทยและมูลค่าการลงทุนจากกลุ่มประเทศอาเซียนมายังประเทศไทย ในปี 2554 คิดเป็นมูลค่า 317.13 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ โดยสาขาที่ไทยมีศักยภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาบริการ เช่น การท่องเที่ยวบริการ สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021