​พาณิชย์ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดโครงการติดอาวุธทางการตลาดเพื่อ SMEs

by SME Thailand PR News 03 กค. 2015
Share:


 
     กระทรวงพาณิชย์ ผนึกพันธมิตร  กลุ่มเซ็นทรัล ผุดโครงการติดอาวุธทางการตลาด เพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพและความพร้อม แต่ยังขาดโอกาสและช่องทางในการกระจายสินค้า  พร้อมเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ร่วมสร้างโอกาสในการเติบโตสู่โมเดิร์นเทรด
            
    ในการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า SME ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลายประเทศ    ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนของผู้ประกอบการ SME และ OTOP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก SME จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศ แต่ยังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในระดับธุรกิจภาคประชาชนที่นำไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ต่อระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ ทำให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดโอกาส   และช่องทางในการกระจายสินค้าไปสู่ภาคประชาชน
            
    นางดวงกมล เจียมบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ริเริ่มการดำเนินงานโครงการติดอาวุธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพและความพร้อม แต่ยังขาดโอกาสและช่องทางในการกระจายสินค้า โดยดำเนินการร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ พร้อมสร้างโอกาสในการเติบโตสู่โมเดิร์นเทรด

            โครงการติดอาวุธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME และ OTOP จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งผู้ประกอบการ SME และ OTOP    ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

            1. เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ OTOP ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ที่ไม่ใช่ในลักษณะของงานให้บริการ

            2. เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ OTOP ที่มีสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทย และต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ โดยเจ้าของคนไทย

            3. เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ OTOP ที่ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่จะทะเบียนการค้าจนถึงปัจจุบัน

            ซึ่งผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องส่งประวัติและตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์ของตนเองมายังโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ อาทิ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของการผลิตสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสิทธิพิเศษในการทดลองวางขายสินค้าผ่านช่องทางของกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

            กระทรวงพาณิชย์ มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการติดอาวุธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ไทย เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง มีช่องทางในการต่อยอดธุรกิจ สามารถขยายกิจการและก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกต่อไปในอนาคตได้
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021