​EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อส่งเสริม SMEs เริ่มต้นธุรกิจส่งออก

by SME Thailand PR News 06 กค. 2015
Share:    EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อส่งเสริม SMEs เริ่มต้นธุรกิจส่งออก พร้อมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ SMEs ไทย

    นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากการที่ EXIM BANK มีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นว่าภาครัฐมีโครงการบ่มเพาะและสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ได้ดีอยู่แล้ว และผู้ประกอบการเหล่านี้พร้อมจะส่งออกได้หากมีเงินทุนเพียงพอ EXIM BANK จึงต้องการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินดังกล่าว โดยการให้สินเชื่อที่เหมาะแก่ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นส่งออก และได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานภาครัฐมาแล้ว หรือเป็น SMEs ที่ดำเนินธุรกิจภายในประเทศอยู่แล้วและสนใจจะเป็นผู้ส่งออ

    ก โดย EXIM BANK ได้ริเริ่มบริการใหม่ “สินเชื่อ SMEs เริ่มต้นธุรกิจ” เป็นวงเงินหมุนเวียนสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ที่เพิ่งเริ่มกิจการ และมีคำสั่งซื้อแล้ว แต่ยังขาดเงินทุนหมุนเวียน ให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเตรียมสินค้า ทั้งช่วงก่อนและหลังส่งออก และ “สินเชื่อ SMEs เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม” เป็นวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการและสร้างนวัตกรรมของตนเอง เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

    ทั้งนี้ จากจำนวน SMEs ทั้งประเทศในปัจจุบันประมาณ 2.7 ล้านราย เป็น SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกประมาณ 25,000 ราย ซึ่งยังเป็นจำนวนที่ไม่สูงนัก ภายใต้โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่เปิดกว้างขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในสิ้นปี 2558 รวมถึงการค้าชายแดนที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนให้เกิด SMEs ส่งออกรายใหม่ๆ มากขึ้น ตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (Global Mega Trends) อาทิ สังคมผู้สูงอายุ การตระหนักถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระแสไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพ และการค้าขายออนไลน์ ก็นับเป็นโอกาสใหม่ของ SMEs ในการส่งออกสินค้าเพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ SMEs เริ่มให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ก่อนจะต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่าง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก

    “ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการบ่มเพาะและสนับสนุนให้เกิดผู้ส่งออกรายใหม่พร้อมรับคำสั่งซื้อ มีกำลังผลิตและส่งออกได้ จะช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs ของไทยแข็งแรงขึ้น โดยมีบริการทางการเงินของ EXIM BANK เติมเต็มช่องว่างทางการเงิน ควบคู่กับการต่อยอดการวิจัยพัฒนา (R&D) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทย” นายสุธนัย กล่าว 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021