​EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อส่งเสริม SMEs เริ่มต้นธุรกิจส่งออก

by SME Thailand PR News 06 กค. 2015
Share:    EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อส่งเสริม SMEs เริ่มต้นธุรกิจส่งออก พร้อมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ SMEs ไทย

    นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากการที่ EXIM BANK มีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นว่าภาครัฐมีโครงการบ่มเพาะและสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ได้ดีอยู่แล้ว และผู้ประกอบการเหล่านี้พร้อมจะส่งออกได้หากมีเงินทุนเพียงพอ EXIM BANK จึงต้องการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินดังกล่าว โดยการให้สินเชื่อที่เหมาะแก่ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นส่งออก และได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานภาครัฐมาแล้ว หรือเป็น SMEs ที่ดำเนินธุรกิจภายในประเทศอยู่แล้วและสนใจจะเป็นผู้ส่งออ

    ก โดย EXIM BANK ได้ริเริ่มบริการใหม่ “สินเชื่อ SMEs เริ่มต้นธุรกิจ” เป็นวงเงินหมุนเวียนสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ที่เพิ่งเริ่มกิจการ และมีคำสั่งซื้อแล้ว แต่ยังขาดเงินทุนหมุนเวียน ให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเตรียมสินค้า ทั้งช่วงก่อนและหลังส่งออก และ “สินเชื่อ SMEs เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม” เป็นวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการและสร้างนวัตกรรมของตนเอง เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

    ทั้งนี้ จากจำนวน SMEs ทั้งประเทศในปัจจุบันประมาณ 2.7 ล้านราย เป็น SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกประมาณ 25,000 ราย ซึ่งยังเป็นจำนวนที่ไม่สูงนัก ภายใต้โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่เปิดกว้างขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในสิ้นปี 2558 รวมถึงการค้าชายแดนที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนให้เกิด SMEs ส่งออกรายใหม่ๆ มากขึ้น ตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (Global Mega Trends) อาทิ สังคมผู้สูงอายุ การตระหนักถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระแสไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพ และการค้าขายออนไลน์ ก็นับเป็นโอกาสใหม่ของ SMEs ในการส่งออกสินค้าเพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ SMEs เริ่มให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ก่อนจะต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่าง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก

    “ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการบ่มเพาะและสนับสนุนให้เกิดผู้ส่งออกรายใหม่พร้อมรับคำสั่งซื้อ มีกำลังผลิตและส่งออกได้ จะช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs ของไทยแข็งแรงขึ้น โดยมีบริการทางการเงินของ EXIM BANK เติมเต็มช่องว่างทางการเงิน ควบคู่กับการต่อยอดการวิจัยพัฒนา (R&D) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทย” นายสุธนัย กล่าว 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020