​คลังตั้งเป้าดึงเอสเอ็มอีร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น 4 เท่า

by SME Thailand PR News 07 กค. 2015
Share:


    นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการลงนามกองทุนร่วมลงทุนในกิจการเอสเอ็มอี ว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมาย 6 ด้านส่งเสริมเอสเอ็มอี ประกอบด้วย 1.การช่วยเหลือพื้นฐานทั่วไป คือ การช่วยเเหลือด้านบริหารจัดการ ส่งเสริมความรู้ และการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ 2. การใช้มาตรการภาษีด้านต่าง ๆ ทั้งชั่วคราวและถาวร เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 3.ช่วยเหลือแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 4.การค้ำประกันเงินกู้เพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน โดยช่วงที่ผ่านมา ครม.เห็นชอบการปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอี ดอกเบี้ยร้อยละ 4 วงเงิน 15,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังอุดหนุนภาระดอกเบี้ยร้อยละ 3 โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับประกันความเสียหายจากภาระหนี้เสียของทุกรายไม่เกินร้อยละ 18

    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่ม ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กำลังศึกษาแนวทางการค้ำประกันเงินกู้ให้ บสย. วงเงิน 100,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ วงเงิน 20,000 ล้านบาท บสย.ค้ำประกันความเสียหายไม่เกินร้อยละ 18 ของสินเชื่อที่ความเสียหายให้กับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ส่วนอีก 80,000 ล้านบาทพิจารณาเป็นรายโครงการ โดย บสย.รับภาระร้อยละ 70 ธนาคารพาณิชย์รับภาระร้อยละ 30

    5.กองทุนร่วมลงทุน ตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หลังจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) นำเงินร่วมลงทุนกับรัฐบาลเป็นกองแรกวงเงิน 500 ล้านบาท ส่วนกองทุนที่ 2 ธนาคารออมสิน เตรียมจัดตั้งกองทุนวงเงิน 500 ล้านบาทเช่นกัน จากนั้นจะคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านต่าง ๆ เข้าร่วมลงทุนกับรัฐบาล วางเป้าหมาย 6 เดือนข้างหน้ามีเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการรัฐบาลจากปัจจุบัน 4 ราย เพิ่มเป็น 16 ราย

    และ 6.มาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเงื่อนไขด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิตสินค้าคุณภาพ แข่งขันได้กับต่างชาติ การเสียภาษีอย่างถูกต้อง การทำบัญชีโปร่งใส หากทำตามเงื่อนไขจะลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เอสเอ็มอีกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีผู้หลีกเลี่ยงภาษีตบแต่งบัญชีแยกบัญชีหลายด้าน จึงต้องมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทำงานอย่างโปร่งใสด้วยการลดภาษีผู้ประกอบการ มั่นใจว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/226252 -- สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020