​ มหาดไทยเร่งดันผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

by SME Thailand PR News 08 กค. 2015
Share:
    มหาดไทยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  หวังให้เป็นกุญแจสำคัญช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข"

    พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข" เน้นหนักในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจเกี่ยว ข้องเร่งนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

    ทั้งนี้ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกในทุกรูปแบบ โดยตั้งแต่ปลายปี 2557 – ปัจจุบัน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและจำหน่ายสินค้า OTOP มาอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศ ตลาดชายแดน และตลาดต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้ 6 โครงการสำคัญ คือ การจัดงาน "OTOP CITY 2014"

    "งานจำหน่ายของขวัญของฝาก 76 จังหวัดงาน OTOP ภูมิภาค งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านติดเขตชายแดนไทย OTOP ใต้ทางด่วน และล่าสุดจัดงาน OTOP Midyear 2015" รวมยอดจำหน่ายจากกิจกรรมดังกล่าวในช่วงครึ่งปีแรกกว่า 2.3 พันล้านบาท ซึ่งถือว่าภาพรวมของการดำเนินงาน การส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล การบริหารจัดการ การตลาด และยอดการจำหน่ายประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพ รวมของประเทศตามนโยบายรัฐบาล"

     ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องการส่งเสริมการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่จำหน่ายและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถนำสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นรากฐาน ที่สำคัญให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436251574 --  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020