​ มหาดไทยเร่งดันผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

by SME Thailand PR News 08 กค. 2015
Share:
    มหาดไทยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  หวังให้เป็นกุญแจสำคัญช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข"

    พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข" เน้นหนักในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจเกี่ยว ข้องเร่งนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

    ทั้งนี้ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกในทุกรูปแบบ โดยตั้งแต่ปลายปี 2557 – ปัจจุบัน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและจำหน่ายสินค้า OTOP มาอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศ ตลาดชายแดน และตลาดต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้ 6 โครงการสำคัญ คือ การจัดงาน "OTOP CITY 2014"

    "งานจำหน่ายของขวัญของฝาก 76 จังหวัดงาน OTOP ภูมิภาค งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านติดเขตชายแดนไทย OTOP ใต้ทางด่วน และล่าสุดจัดงาน OTOP Midyear 2015" รวมยอดจำหน่ายจากกิจกรรมดังกล่าวในช่วงครึ่งปีแรกกว่า 2.3 พันล้านบาท ซึ่งถือว่าภาพรวมของการดำเนินงาน การส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล การบริหารจัดการ การตลาด และยอดการจำหน่ายประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพ รวมของประเทศตามนโยบายรัฐบาล"

     ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องการส่งเสริมการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่จำหน่ายและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถนำสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นรากฐาน ที่สำคัญให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436251574 --  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021