​ มหาดไทยเร่งดันผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

by SME Thailand PR News 08 กค. 2015
Share:
    มหาดไทยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  หวังให้เป็นกุญแจสำคัญช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข"

    พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข" เน้นหนักในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจเกี่ยว ข้องเร่งนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

    ทั้งนี้ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกในทุกรูปแบบ โดยตั้งแต่ปลายปี 2557 – ปัจจุบัน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและจำหน่ายสินค้า OTOP มาอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศ ตลาดชายแดน และตลาดต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้ 6 โครงการสำคัญ คือ การจัดงาน "OTOP CITY 2014"

    "งานจำหน่ายของขวัญของฝาก 76 จังหวัดงาน OTOP ภูมิภาค งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านติดเขตชายแดนไทย OTOP ใต้ทางด่วน และล่าสุดจัดงาน OTOP Midyear 2015" รวมยอดจำหน่ายจากกิจกรรมดังกล่าวในช่วงครึ่งปีแรกกว่า 2.3 พันล้านบาท ซึ่งถือว่าภาพรวมของการดำเนินงาน การส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล การบริหารจัดการ การตลาด และยอดการจำหน่ายประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพ รวมของประเทศตามนโยบายรัฐบาล"

     ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องการส่งเสริมการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่จำหน่ายและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถนำสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นรากฐาน ที่สำคัญให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436251574 --  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021