​กสอ.ชวน SMEs ใช้ระบบ ERP เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

by SME Thailand PR News 09 กค. 2015
Share:


    จากนโยบายของรัฐบาล ได้พยายามผลักดันให้มีการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาประยุกต์ใช้กับการบริหาร การจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐบาลที่จะผลักดันให้อัตราการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของไทย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

    สำหรับเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยในการยกระดับผลิตภาพของ SMEs ได้ คือการนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ในองค์กร ซึ่งระบบ ERP คือ ระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ ขององค์กรโดยรวมหรืออีกนัยหนึ่ง คือช่วยการบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 

    ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศในองค์กรที่สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลักต่างๆ ในบริษัททั้งหมดได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย และการบัญชี และการบริหารบุคคลเข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อม โยง ณ เวลานั้นทันที (Real Time)

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ ERP By DIP สำหรับ SMEs ไทยเพื่อให้ SMEs ที่มีขนาดเล็กได้มีโอกาสนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจโดยที่ระบบ ERP By DIP ดังกล่าวนี้จะมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่ย่อขนาดจาก ระบบ ERP ที่เป็นระบบใหญ่ในปัจจุบัน แต่สามารถใช้งานได้เพียงพอต่อความต้องการของ SMEs ขนาดเล็ก ช่วยส่งเสริมและ กระตุ้นให้ SMEs ไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานระบบ ERP ผ่านเครือข่าย Cloud Computing ซึ่งสามารถช่วย ในการบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุนทางด้านการบริหารจัดการได้อีกทางหนึ่ง

    ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.erpbydip.com/
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020