​กรอ.เห็นชอบตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า

by SME Thailand PR News 09 กค. 2015
Share:


    กรอ.เห็นชอบตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า (TIST) นายกรัฐมนตรีสั่งเริ่มทุกกลุ่มอุตสาหกรรม หวังสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศผู้ส่งออก

    นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) เห็นชอบการจัดตั้งสถาบัน TIST โดยมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รับผิดชอบดูแล ทั้งการจัดตั้งองค์กร การสนับสนุนงบประมาณ ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกสินค้าหลายประเทศกำหนดเงื่อนไขทั้งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น เมื่อต้องการส่งสินค้าไปประเทศดังกล่าวต้องดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดูแลทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกับประเทศผู้ส่งออกสินค้า

    นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เนื่องจากไทยเป็นประเทศฐานการผลิตขนาดใหญ่ของอาเซียน จึงต้องเป็นแบบอย่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้สั่งซื้อสินค้าด้วยการร่วมกับภาคเอชนจัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวเริ่มใช้กับประเทศผู้ผลิตสินค้า
นอกจากนี้ ที่ประชุม กรอ. เห็นชอบแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานสู่แหล่งน้ำ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ หากปล่อยอากาศเสียออกจากท่อ กรมควบคุมมลพิษจะดูแล หากปล่อยน้ำเสีย กรมชลประทานดูแล กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลการประกอบกิจการในโรงงาน โดยต้องร่วมกันบูรณาการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง การขออนุญาตระบายน้ำออกจากโรงงานไปสู่สิ่งแวดล้อม การายงานด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/228316 - สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021