กรมพัฒน์ฯเร่งประสาน 3 ฝ่ายยกระดับ SMEs ไทยสู่ AEC

by SME Thailand PR News 14 กค. 2015
Share:

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกระดับ SMEs ไทย ให้พร้อมทะยานสู่ AEC ด้วยความมั่นคง ประสาน 3 ภาคหลักของสังคม ได้แก่ รัฐ ธุรกิจ และการศึกษา ดัน 2 หลักสูตรสร้างความแข็งแกร่งผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมเฟ้นหานักธุรกิจ SMEs ต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นโมเดลแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น       

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่และวุฒิบัตรในงาน “Inspirational Quotes for Business” ว่า กรมฯ ได้เร่งประสานความร่วมมือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ   ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ไทยอย่างครบวงจร ทั้งด้านมาตรฐานทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างความได้เปรียบทาง  การแข่งขันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด รวมทั้ง การยกระดับผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจ SMEs ของไทยเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตในระยะยาว

    พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้เร่งผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่  ภาคธุรกิจสำหรับการแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง AEC ที่จะรวมเป็นตลาดเดียวในปลายปี 2558 รองรับผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนกว่า 600 ล้านคน ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ของไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจของไทยย่อมได้เปรียบทางการแข่งขันและมีโอกาส    ที่จะเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน

    ทั้งนี้ การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมรองรับตลาด AEC ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร “สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ : Smart Professional Entrepreneurs (DBD-SPE)” เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามหลัก Balance Score Card และมีความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 2) หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจพร้อมรองรับ AEC : Advance Professional Entrepreneurs (DBD-APE)” เป็นหลักสูตรพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจในระดับสากล”

    โดยทั้ง 2 หลักสูตร จะเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มทักษะวิธีคิดการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ การค้นหาโอกาสและช่องทางการตลาด รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาด ผ่านการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

    โดยในปี 2558 มีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ผ่านการพัฒนาฯ ทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 142 ราย แบ่งเป็นหลักสูตรสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ จำนวน 121 ราย และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไทยรองรับ AEC จำนวน 21 ราย โดยทั้ง 2 หลักสูตรได้มีการคัดเลือกนักธุรกิจ SMEs ผู้เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น ดีมาก และ ดี เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs รุ่นต่อๆ ไป


Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021