กรมพัฒน์ฯ คลายปมสาเหตุ Doing Business 2015 ไทยไม่ขึ้น

by SME Thailand PR News 20 กค. 2015
Share:


            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจง ‘ตัวชี้วัด’ Doing Business 2015 ของ World Bank คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ส่งผลเป็นลูกโซ่ถึงการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย เร่งทุกฝ่ายทำความเข้าใจ และช่วยชี้แจง

            นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจซึ่งเป็นประตูด่านแรกที่จะต้อนรับนักลงทุนเข้าสู่โลก ของการทำธุรกิจ กรมฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยได้พัฒนางานบริการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเด่นชัด คือ การลดระยะเวลาจองชื่อนิติบุคคลจาก 2 วัน เหลือ 20 นาที และการจัดตั้งนิติบุคคลเพียง 1.30 นาที และในอนาคตจะเหลือเพียง 60 นาทีเท่านั้น ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจ ทุกขั้นตอน หรือที่เรียกว่าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

            แม้การพัฒนางานบริการจดทะเบียนของกรมฯ จะปรากฏให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลการสำรวจต่างๆ ที่ออกมาจากนานาชาติก็อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์การอำนวยความสะดวกในการให้บริการธุรกิจของไทยต่อสายตานักลงทุนนั่นคือการจัดอันดับ Doing Business 2015 ของ World Bank ที่จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ และอันดับที่ 75 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจจาก 189 ประเทศ 

    เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะเห็นว่ามีตัวชี้วัดที่ใช้สำรวจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอยู่ 2 ประการ จาก 4 ตัวชี้วัดคือ การจัดทำตรายางที่ระบุว่าใช้เวลา 4 วัน ซึ่งความจริงไม่เกิน 3 ชั่วโมง และการยื่นสำเนาข้อบังคับการทำงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน เมื่อมีลูกจ้างเข้าทำงานเกิน 10 คน ผลสำรวจพบว่าใช้เวลาถึง 21 วัน โดยขั้นตอนนี้ ‘ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง’ ของการเริ่มต้นธุรกิจแต่อย่างใด นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผลสำรวจระบุว่าไทยใช้เวลาถึง 27.5 วันในการเริ่มต้นธุรกิจ 

    ทั้งนี้ ถ้าปรับระยะเวลาของการจัดทำตรายางให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และตัดการยื่นสำเนาข้อบังคับฯ ซึ่งเป็นกระบวนงานหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจออก จะทำให้ระยะเวลาจัดตั้งธุรกิจของไทยอยู่ที่ 3.5 วันเท่านั้น และในอนาคตภาพรวมการจัดอันดับ Doing Business รวมถึงอันดับการเริ่มต้นธุรกิจของไทยก็จะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามมาด้วย 

           ทั้งนี้ ผลการสำรวจของ World Bank ได้สืบเนื่องไปยัง ‘การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ’ ในปี 2558 ซึ่งมี 2 องค์กรนานาชาตินำผลการสำรวจด้านระยะเวลาและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด ได้แก่ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ โดยนำผลการสำรวจไปประเมินตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของรัฐ และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ  ซึ่งใช้ผลสำรวจประเมินตัวชี้วัดด้านปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำหรับ WEF ไทยมีแนวโน้มอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปีนี้ดีขึ้นถึง 6 อันดับ จากปี 2557 อยู่อันดับที่ 37) 

            ดังนั้น ในอนาคตหากผลการสำรวจ Doing Business ของ World Bank จัดให้ไทยมีอันดับที่ดีขึ้นก็ย่อมจะเกิดผลดีต่อการจัดอันดับขององค์กร IMD และ WEF ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติด้วย เพราะการสำรวจดังกล่าวจะสะท้อนถึงศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกในภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนตามมา
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020