สมอ. หนุนผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้ตามมาตรฐานสากล

by SME Thailand PR News 20 กค. 2015
Share:


     สมอ. หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศด้วยมูลค่าการส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทยในปี 2557 กว่า 8 หมื่นล้านบาท 

    พร้อมตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการผลิตมากที่สุดในอาเซียน และเป็นอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งผลักดัน เนื่องจากจะมีความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพราะการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เน้นการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยราคาที่เหมาะสม ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมไทย หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี 2558 นี้

          นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ.  กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 134 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานทั่วไป 129 มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานบังคับ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.30-2555 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ มอก.531-2546 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ มอก.539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ มอก.540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย์ 

    โดยการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่สากลให้การยอมรับ แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาที่ผู้ประกอบการประสบคือขาดแคลนเทคโนโลยี แหล่งเงินทุน รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ เช่น วิศวกรทางการแพทย์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ของไทยไปจำหน่ายต่างประเทศ ปัญหาการแข่งขันด้านราคาจากประเทศคู่แข่ง ผู้ประกอบการไทยต้องส่งออกในราคาสูงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง อีกปัญหาหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของตลาด มีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า

    สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาเรื่อง“มาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ไทยในอาเซียนปี 2015” ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้

    เลขาธิการ สมอ.  กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แล้ว ยังได้ความรู้เรื่องข้อบังคับระดับอาเซียนที่ผู้ประกอบการไทยควรทราบ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อปัญหาระหว่างกันเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไทยต่อไป
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020