กรมพัฒน์เปิดชื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 62 รายได้มาตรฐานมีคุณภาพ

by SME Thailand PR News 20 กค. 2015
Share:

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ารุก!! กระตุ้นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตระหนักถึง  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ พร้อมประกาศ 62 ธุรกิจที่ผ่านการประเมินให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และเสริมความรู้รับAEC ก่อนมุ่งหน้าสู่ศูนย์กลางทางการค้า

    นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างมีมาตรฐานและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้จัดงาน “เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ประจำปี 2558”  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ

    สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด 7 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กรและการจัดการ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การบริหารคุณภาพบริการและปฏิบัติการ 4) ลูกค้าและการตลาด 5) ทรัพยากรมนุษย์ 6) การบริหารความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร และ 7) ผลลัพธ์ 

    ซึ่งในปี 2558 พบว่ามีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 62 ราย และในจำนวนนี้ ได้คัดเลือก Best Practice จำนวน 10 ราย เพื่อเป็น Case Study ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจ     

      โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 268 ราย ซึ่งธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์กลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์ในการต่อยอดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจไปสู่มาตรฐาน ISO         ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

    ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เพราะการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดจำเป็นต้องใช้ระบบการขนส่งสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนจากผู้ผลิตสินค้า  ต้นทางไปยังผู้สั่งซื้อปลายทาง และเมื่อเกิด AEC อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2558 ส่งผลให้การเชื่อมโยงทางธุรกิจจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงความได้เปรียบของไทยที่ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนสามารถเชื่อมต่อพื้นที่กับประเทศต่างๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งจะเกิดผลดีด้านคมนาคมและการค้าตามมา จึงเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่จะเร่งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่การให้บริการอันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล


Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020