​ไอซีทีเสนอร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ กลไกสำคัญสร้าง Digital Economy

by SME Thailand PR News 21 กค. 2015
Share:


    ไอซีทีเสนอร่าง พ.ร.บ. ไซเบอร์ หวังช่วยปกป้อง รับมือ ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามจากแฮกเกอร์ ซึ่งจะช่วยสร้างให้ Digital Economy มีรากฐานที่มั่นคง

    นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไอซีทีที่เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน ทำให้เปิดช่องที่จะเกิดภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้มากขึ้น ทั้งยังทวีความรุนแรง สร้างความเสียหาย ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ การป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัยความรวดเร็วและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและรับมือได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

    กระทรวงไอซีทีจึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง รับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

    โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

     1) การบูรณาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ 2) การสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3) การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ 

    4) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 5) การสร้างความตระหนักและรอบรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 6) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

    7) การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ 8) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021