​ไอซีทีเสนอร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ กลไกสำคัญสร้าง Digital Economy

by SME Thailand PR News 21 กค. 2015
Share:


    ไอซีทีเสนอร่าง พ.ร.บ. ไซเบอร์ หวังช่วยปกป้อง รับมือ ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามจากแฮกเกอร์ ซึ่งจะช่วยสร้างให้ Digital Economy มีรากฐานที่มั่นคง

    นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไอซีทีที่เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน ทำให้เปิดช่องที่จะเกิดภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้มากขึ้น ทั้งยังทวีความรุนแรง สร้างความเสียหาย ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ การป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัยความรวดเร็วและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและรับมือได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

    กระทรวงไอซีทีจึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง รับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

    โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

     1) การบูรณาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ 2) การสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3) การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ 

    4) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 5) การสร้างความตระหนักและรอบรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 6) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

    7) การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ 8) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021