​กรมท่องเที่ยวชงมหาวิทยาลัยสอนภาษาพัฒนาไกด์ไทย

by SME Thailand PR News 22 กค. 2015
Share:
   

    กรมท่องเที่ยวเล็งชงงบหนุนมหาวิทยาลัย หวังให้สอนภาษา ช่วยพัฒนาไกด์ไทย แก้ปัญหาไกด์ขาดแคลน 

    นายพรหมโชติ ไตรเวช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมฯ มีแนวคิดจะจัดสรรงบประมาณ ไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้านภาษาต่าง ๆ เช่น การจัดฝึกอบรมด้านภาษา ,การให้ไปเรียนรู้ฝึกพูดภาษาจริงที่ประเทศเจ้าของภาษา เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ใช้ภาษาในการทำงานได้ทันที ซึ่งจะช่วยรองรับอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านภาษาที่กำลังขาดแคลน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น อาชีพมัคคุเทศก์ (ไกด์) โดยงบดังกล่าวจะเป็นงบสนับสนุนบูรณาการที่คาดว่าจะเริ่มได้ในปีงบประมาณ 59 

    “ที่ผ่านมา กรมได้อบรมเรื่องการสอนภาษาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยอมรับว่า ก็มีบางคนที่เมื่อเรียนจบแล้ว ไม่ได้ไปเป็นไกด์จริง ๆ แต่ไปทำอาชีพอื่น หรือ บางครั้งก็เป็นไกด์ตามกระแสท่องเที่ยวที่บูมอยู่ขณะนั้น ซึ่งทำให้เกิดช่องว่าง และยังทำให้มีปัญหาขาดแคลนไกด์อยู่ ดังนั้นกรมจึงต้องการช่วยสนับสนุนและที่สำคัญคือ หลังจากนี้ก็จะต้องพัฒนาเรื่องภาษาต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทาง คือตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีไกด์ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นไกด์จริง ๆ” 

    นอกจากนี้ กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับสมาคมการท่องเที่ยวต่างๆ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) และ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ในการหาแนวทางรองรับเรื่องไกด์ขาดแคลน รวมถึงทำการสรุปจำนวนไกด์ที่ขาดแคลนในแต่ละภาษา รวมทั้งสำรวจความต้องการของตลาด และประเมินทักษะของมัคคุเทศก์แต่ละคน เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมด้วย ซึ่งข้อมูลทั้งหมด กรมฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำและพัฒนาระบบไกด์ของไทยต่อ ไป 

    ด้านน.ส.วรรณสิริ โมลากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรมฯได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนจีนและเกาหลีที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 58 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 3.27 ล่านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง95% ขณะที่นักท่องเที่ยวเกาหลีเข้ามาเที่ยวไทย 5.46 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 16.86% ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวดังกล่าวส่งผลให้จำนวนไก ด์ ไทยที่เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศในบางภาษามีไม่พอต่อความต้องการจึง เกิดปัญหาตามมาโดยผู้ประกอบการบางรายได้นำชาวต่างชาติมาทำหน้าที่แทนไกด์ชาว ไทย ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/336406
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020