​"สกว." สนับสนุนงานวิจัยผลักดัน SMEs ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

by SME Thailand PR News 23 กค. 2015
Share:

 
    สกว.    จัดงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 (RRi Congress 2015)" ขึ้นภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน" ผลักดันอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) คือ องค์กรของรัฐภายใต้การกำกับของสำนักงานนายกรัฐมนตรี ที่มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยมืออาชีพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย โดยใช้การวิจัยด้านการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหา และสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมและประเทศชาติ 
    เน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ สนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนและนักวิจัยมืออาชีพสู่สังคมที่อาศัยความรู้ในการแก้ปัญหา รวมถึงผลักดันให้เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชน หน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งพันธกิจที่ทาง สกว. สนับสนุน มีดังนี้ 

    1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบาย และทรัพย์สินทางปัญญา 2. สนับสนุนการสร้างการพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย 3. สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ 4. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ 5. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
 
    ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า ในปี 2015 นี้ สกว. ได้จัดงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 (RRi Congress 2015)" ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์งานวิจัย     ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน" เพื่อเป็นการผลักดันงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม อันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

    โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณวุฒิทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และบริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
  
    "ปัจจุบันกองทุนฯ มีผู้ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัย ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมจำนวนกว่า 500 ราย ซึ่งกองทุนฯ ได้นำจัดแสดงผลงานและนำเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กว่า 100 ผลงานจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ 1. กลุ่มเกษตร เช่น เกษตรกรรม (พืช - สัตว์) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร อาทิ งานวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะของกรดเบสของอาหารสูตรรวมที่ต่างกันต่อการเพิ่มคุณภาพองค์ประกอบของเนื้อโค และการผลิตเนื้อโคสุขภาพ เป็นต้น 

    2. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม แปรรูปสินค้าการเกษตร อาทิ งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาแบบ High Throughput เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงของเชื้อ Listeria Monocytogenes และ Listeria Innocua ในโรงงานผลิตไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง เป็นต้น 

    3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น  ยา สมุนไพร ชีวเวชศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ กลไกการยับยั้งเซลล์มะเร็ง และ Candida Albicans โดยสารสกัดพรอพอลิสเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

    4. กลุ่มเคมีและวัสดุศาสตร์ เช่น ปิโตรเคมี ยางและผลิตภัณฑ์ยาง พอลิเมอร์ และเซรามิก เช่น การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของยางคอมพาวด์ที่ใช้ในการผลิตดอกยางล้อ เป็นต้น 5. กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรโลหการและชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อาทิ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการปรับแผนการผลิตของสายการผลิตชุดอ่านเขียน ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เป็นต้น ดร.พิเชฐ กล่าวสรุปShare:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021