​พาณิชย์วาง 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันสินค้าอินทรีย์มาตรฐานโลก

by SME Thailand PR News 27 กค. 2015
Share:


    พาณิชย์เผยกระแสอินทรีย์กำลังมาแรง ผู้บริโภคหันมานิยม วาง 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันสู่มาตรฐานการผลิตระดับสากล

    พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระแสของเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันกำลังมาแรง เนื่องจากผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น มีกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มแสวงหาการบริโภคทางด้านสุขภาพเน้นบริโภคพืชปลอดสาร และพืชผักที่ปราศจากสารเคมีใดๆ เป็นที่มาของกระแสการบริโภคสีเขียวในสังคมไทย 

    ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจใหญ่กับกระแสการบริโภคนิยมในสังคมเช่นนี้ ทำให้นำไปสู่การสนับสนุน กระตุ้นให้ระบบการผลิตของชุมชน มุ่งสู่กระแสเศรษฐกิจ  มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เน้นการปลูกพืชเน้นเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ซึ่งระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจนี้เอง  เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ปัจจุบันภาครัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

     ด้านแผนและแนวทางยุทศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในด้านการให้ความรู้ และการผลักดันสู่มาตรฐานการผลิตระดับสากล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาตลาด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ สำหรับปี 2557-2559 

    ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1     การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความหลากหลาย ของสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการตลาด และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์      ทั้งในและต่างประเทศ”

     
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020