​พาณิชย์วาง 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันสินค้าอินทรีย์มาตรฐานโลก

by SME Thailand PR News 27 กค. 2015
Share:


    พาณิชย์เผยกระแสอินทรีย์กำลังมาแรง ผู้บริโภคหันมานิยม วาง 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันสู่มาตรฐานการผลิตระดับสากล

    พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระแสของเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันกำลังมาแรง เนื่องจากผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น มีกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มแสวงหาการบริโภคทางด้านสุขภาพเน้นบริโภคพืชปลอดสาร และพืชผักที่ปราศจากสารเคมีใดๆ เป็นที่มาของกระแสการบริโภคสีเขียวในสังคมไทย 

    ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจใหญ่กับกระแสการบริโภคนิยมในสังคมเช่นนี้ ทำให้นำไปสู่การสนับสนุน กระตุ้นให้ระบบการผลิตของชุมชน มุ่งสู่กระแสเศรษฐกิจ  มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เน้นการปลูกพืชเน้นเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ซึ่งระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจนี้เอง  เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ปัจจุบันภาครัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

     ด้านแผนและแนวทางยุทศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในด้านการให้ความรู้ และการผลักดันสู่มาตรฐานการผลิตระดับสากล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาตลาด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ สำหรับปี 2557-2559 

    ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1     การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความหลากหลาย ของสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการตลาด และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์      ทั้งในและต่างประเทศ”

     
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021