​พาณิชย์วาง 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันสินค้าอินทรีย์มาตรฐานโลก

by SME Thailand PR News 27 กค. 2015
Share:


    พาณิชย์เผยกระแสอินทรีย์กำลังมาแรง ผู้บริโภคหันมานิยม วาง 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันสู่มาตรฐานการผลิตระดับสากล

    พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระแสของเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันกำลังมาแรง เนื่องจากผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น มีกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มแสวงหาการบริโภคทางด้านสุขภาพเน้นบริโภคพืชปลอดสาร และพืชผักที่ปราศจากสารเคมีใดๆ เป็นที่มาของกระแสการบริโภคสีเขียวในสังคมไทย 

    ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจใหญ่กับกระแสการบริโภคนิยมในสังคมเช่นนี้ ทำให้นำไปสู่การสนับสนุน กระตุ้นให้ระบบการผลิตของชุมชน มุ่งสู่กระแสเศรษฐกิจ  มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เน้นการปลูกพืชเน้นเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ซึ่งระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจนี้เอง  เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ปัจจุบันภาครัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

     ด้านแผนและแนวทางยุทศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในด้านการให้ความรู้ และการผลักดันสู่มาตรฐานการผลิตระดับสากล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาตลาด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ สำหรับปี 2557-2559 

    ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1     การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความหลากหลาย ของสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการตลาด และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์      ทั้งในและต่างประเทศ”

     
Share:

Related Articles

​ทรู 5G แชร์ประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุด ใน “CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT

ทรู 5G ล้ำสุดในไทย จัดเต็มสร้างประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุดกับ ‘CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT’ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับการเปิดตัว Samsung Galax..

by SME Thailand.| 28 มค. 2021

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021