​แผนแม่บทฯลงตัวพร้อมเปลี่ยนไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัล

by SME Thailand PR News 27 กค. 2015
Share:


    แผนแม่บทฯกระทรวงดิจิทัลฯลงตัว  ‘พรชัย’ยันไม่ว่าใครเป็นรมต. ก็ต้องสานต่อ21โครงการหลัก

    นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยความคืบหน้าการเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที พร้อมจัดตั้งเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยคาดว่าจะสามารถตั้งกระทรวงได้ประมาณเดือน ก.ย.2558 โดยขณะนี้ได้จำแนกโครงการต่างๆของกระทรวงใหม่ออกเป็น 21 โครงการซึ่งสอดรับกับแผนแม่บทดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2559-2563

    “ในจำนวนโครงการทั้งหมด บางโครงการก็เริ่มดำเนินการในขั้นระดมสมองกันแล้ว เช่น โครงการเกี่ยวกับด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างการนำสายโทรคมนาคมลงดิน โครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ ดาต้า เซ็นเตอร์แห่งชาติ เป็นต้น คาดว่าจะลงมือทำได้ภายในสิ้นปีนี้ต่อเนื่องไป และไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง
จนเสร็จ เพราะได้ถูกกำหนดลงในแผนแม่บทดีอีระหว่างปี 2559-2563 แล้ว” นายพรชัย กล่าว

    ทั้งนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงไอซีที ได้จัดทำทั้ง 21 โครงการดังกล่าวโดยแบ่งตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 4 โครงการ ได้แก่ 1.แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายหลักเพื่อให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงของประเทศ และการจัดตั้งศูนย์รวมนวัตกรรมและศูนย์ข้อมูล 2.การพัฒนาอินเตอร์เนตเกตเวย์แห่งชาติ (National Single Internet Gateway 3.การพัฒนาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ และ 4.การพัฒนาระบบการสื่อสารในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน 5 โครงการ ได้แก่ 1.การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.การพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Crime) และสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ (Cyber Security) โดยการจัดตั้งหน่วยงานด้านบริหารจัดการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3.การสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างมั่นคงปลอดภัย 4.การพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 5.การส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการ 8 โครงการ ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อเป็นบริการกลางให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต 2.ศูนย์กลางบริการภาครัฐ 3.การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิตอล 4.การพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ 5.การจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศ 6.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 7.การพัฒนากิจการไปรษณีย์ และ 8.การพัฒนาประสิทธิภาพการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยเพื่อสนับสนุนการบริการภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

     ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล ได้แก่ 1.การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดิจิทัล 2.การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และ 3.การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

ที่มา http://www.naewna.com/business/170709
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021