​เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทจัดอันดับบริษัทพัฒนาที่ดินใครใหญ่สุด

by SME Thailand PR News 29 กค. 2015
Share:

 
       ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย  บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าว่า จากการสำรวจโครงการเปิดตัวใหม่ทั้งหมดของบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า บมจ.อนันดาดีเวลลอปเม้นท์, บมจ. (รวม บ.ในเครือ: บจก.เฮลิกซ์) แม้จะเปิดตัวเพียง 7 โครงการ รวม 3,844 หน่วยหรือ 6.8% ของทั้งตลาด แต่มีมูลค่าสูงสุดถึง  16,872 ล้านบาท หรือ 7.5% ของมูลค่ารวมทั้งตลาด กลายเป็นแชมป์อันดับหนึ่งไปในรอบครึ่งแรกของปี 2558  แต่ละหน่วยขายของบริษัทนี้ มีราคาเฉลี่ยสูงถึง 4.389 ล้านบาท

         "แชมป์ตลอดกาล" อย่าง บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท เปิดตัวโครงการสูงสุดถึง 21 โครงการ รวมจำนวนหน่วยสูงสุดของบริษัททั้งหมด คือ 6,629 หน่วย ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 11.8% ของทั้งตลาด  แต่มีมูลค่าการเปิดตัว 16,669 ล้านบาท หรือ 7.4% ของมูลค่ารวมทั้งตลาด ต่ำกว่า บมจ.อนันดาฯ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ราคาเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยที่เสนอโดย บมจ.พฤกษาฯ เป็นเงินประมาณ 2.515 ล้านบาท  แสดงว่าบริษัทนี้เน้นการสร้างบ้านระดับราคาปานกลางค่อนข้างถูกเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ แต่ก็มีสินค้าราคาสูงเสนอขายเช่นกัน

         อันดับที่สาม คือ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ซึ่งรวมบริษัทในเครือ อันได้แก่ บ.กัสโต้วิลเลจ บ.คาซ่าวิลล์ และ บ.เดอะคอนฟิเดนซ์ ปรากฏว่าพัฒนาอยู่ 8 โครงการ รวมจำนวน 2,849 หน่วย หรือ 5.1% ของทั้งตลาด และมีมูลค่ารวม 16,273 หรือ 7.3% ของทั้งตลาด  ทั้งนี้บริษัทนี้เน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาสูงคือเฉลี่ยมีราคา 5.7 ล้านบาทต่อหน่วย  ซึ่งมีทั้งบ้านเดี่ยวและอาคารชุด

         กลุ่มที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาสูงที่สุดประกอบด้วย
         1. เกษรวัฒนา, บจก. สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละ 48.166 ล้านบาท มีจำนวน 88 หน่วย รวมมูลค่า 4,239 ล้านบาท

         2. เพซดีเวลลอปเมนท์คอร์ปอเรชั่น, บมจ. สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละ 42.193 ล้านบาท มีจำนวน 187 หน่วย รวมมูลค่า 7,890 ล้านบาท

         3. นารายณ์พร็อพเพอตี้, บจก. สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละ 37.440 ล้านบาท มีจำนวน 75 หน่วย รวมมูลค่า 2,808 ล้านบาท

         4. คันทรี่กรุ๊ปดีเวลลอปเมนท์, บมจ. สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละ 34.826 ล้านบาท มีจำนวน 348 หน่วย รวมมูลค่า 12,119 ล้านบาท

         5. เอสซีแอสเสทคอร์ปอเรชั่น, บมจ. สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละ 26.718 ล้านบาท มีจำนวน 216 หน่วย รวมมูลค่า 5,771 ล้านบาท

         6. เคพีเอ็นกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น, บจก. สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละ 24.673 ล้านบาท มีจำนวน 156 หน่วย รวมมูลค่า 3,849 ล้านบาท

         ส่วนกลุ่มที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ำสุดที่นำเสนอในครึ่งแรกของปี 2558 โดยบริษัทใหญ่ ๆ ประกอบด้วย

         1. เอ.ดีเฮ้าส์, บจก. เป็นบริษัทเอกชน สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละเพียง 0.980 ล้านบาท มีจำนวน 952 หน่วย รวมมูลค่า 933 ล้านบาท

         2. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์, บมจ. (รวม บ.ในเครือ: พรสันติ) ซึ่งถือเป็นเจ้าตลาดห้องชุดราคาปานกลางค่อนข้างถูก สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละ 1.052 ล้านบาท มีจำนวน 4,600 หน่วย รวมมูลค่า 4,841 ล้านบาท

         3. รีเจ้นท์กรีนเพาเวอร์, บจก. สร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยหน่วยละ 1.066 ล้านบาท มีจำนวน 3,776 หน่วย รวมมูลค่า 4,024 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทนี้ถือเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยในราคาย่อมเยาที่สุด

         อาจกล่าวได้ว่าบริษัทที่ก่อสร้างบ้านราคาย่อมเยาเหล่านี้ น่าจะได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องอาศัยการสนับสนุนในรูปตัวเงินจากภาครัฐบาล  แต่ยังสามารถช่วยจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนได้เป็นอย่างดี  แสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลควรสนับสนุนบริษัทเหล่านี้ (Enable Policy) ไม่ใช่ไปทำแข่งกับภาคเอกชนดังที่รัฐบาลพยายามคิดอยู่ในขณะนี้
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020