​ไทยร่วมอาเซียนจัดตั้ง "ฐานข้อมูลด้านเคมี" รับมือข้อจำกัดการค้าโลก

by SME Thailand PR News 31 กค. 2015
Share:


    ไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน รวมตัวตั้ง “ฐานข้อมูลด้านเคมีอาเซียน” คาดเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการเดือนเมษายน 2559 เตรียมพร้อมรับมือข้อจำกัดการค้าโลก เผยอุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อกฎระเบียบสากลด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  ที่มีความเข้มข้น
     
 
    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสารเคมีมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทยต้องเผชิญกับความ   ท้าทายในเรื่องกฎระเบียบสากลในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ออกโดยกลุ่มประเทศต่างๆ หรือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น ในเวที  APEC Chemical Dialogue เวที Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM) เป็นต้น ซึ่งเป็นความพยายามของกลุ่มประเทศที่มีอำนาจทางการค้าที่ต้องการควบคุมและจำกัดการใช้สารเคมี ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพลเมืองประเทศ และกฎระเบียบดังกล่าวนั้นอาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไขสำคัญต่อการกีดกันทางการค้า
         
    ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ด้านสารเคมีดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เคมีเป็นวัตถุดิบสำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น หากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ใส่ใจในข้อกำหนดด้านเคมีของโลกเหล่านั้นอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการขยายตัวด้านการค้าและการส่งออกของอุตสาหกรรมนั้นได้
          
    ดังนั้น การประชุม The 20th Meeting of AMEICC Working Group on Chemical Industry (WG-CI) เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2558 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เวทีหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสารเคมีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จึงได้ทำความตกลงร่วมกันเพื่อจัดทำและพัฒนาระบบ “ฐานข้อมูลด้านสารเคมีอาเซียน” ขึ้นในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมร่วมกัน ทั้งในส่วนที่เป็นกฎระเบียบด้านสารเคมีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่จะบรรจุในระบบฐานข้อมูล และทดลองใช้งาน คาดว่าจะเปิดใช้ฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายน 2559
              
     สำหรับแผนการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีของไทย ความคืบหน้าล่าสุด มีการออกกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2558 ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายในท้องถนน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 4.6 และมีการจัดดำเนินกิจกรรม Responsible Care โดยจัดสัมมนาเรื่อง Econological Risk Assessment ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ.         ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับผู้ประกอบการ นอกจากนี้อุตสาหกรรมไทยยังต้องเตรียมพร้อมการเผชิญกับความท้าทายใหม่ในเรื่องอนุสัญญามินามาตะ ที่กำหนดกรอบระยะเวลาให้มีการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร-ปรอทภายในปี 2563 อีกด้วย
              
    สำหรับสถานการณ์ทั่วไปด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,740.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.47  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  และลดลงร้อยละ 9.65 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และการนำเข้าเคมีภัณฑ์ไตรมาสแรกของปี 2558 มีมูลค่ารวม 3, 360.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ลดลงร้อยละ 3.54 เมี่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงร้อยละ 5.64 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน กำลังซื้อในประเทศที่หดตัวจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาการลงทุนของภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 คาดว่า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งในปี 2557 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทยได้มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 8,073.008 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และมีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งปี 14,530.190 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021