คลังตั้งทีมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน 6 มาตรการ

by SME Thailand PR News 31 กค. 2015
Share:

    นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจ ล่าสุดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2588 และปี 2559 โดยระบุว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อดำเนิน 6 มาตรการ ประกอบด้วย
         
    1.มาตรการด้านการเงินการคลัง 2.ส่งเสริมการลงทุนและเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 3.เร่งรัดปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนตามกรอบ

มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจปี 2558 - 2559

    4.กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการที่มีงบประมาณประจำปี 5.กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกองทุนหมุนเวียน และ 6.การปรับปรุงบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีอยู่
          
    ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 2 สัปดาห์ พร้อมเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นี้ ถ้าทำได้ตามเป้าหมายจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่าจากมาตรการดังกล่าวจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2558 ได้อีกประมาณ 350,000 ล้านบาท รวมถึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 มีความรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากมีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้น
         
    รมว.คลัง ชี้แจงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 วงเงิน 2.57 ล้านล้านบาท ว่า เบิกจ่ายแล้ว 2.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนวงเงิน 449,000 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 23,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53  สำหรับกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2559 จะมุ่งขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ภายในกรอบวงเงินลงทุนรวมประมาณ 1.95 ล้านล้านบาท

   โดยเป็นวงเงินกู้ประมาณ 925,000 ล้านบาท รวมถึงส่งเสริมการลงทุนและมาตรการการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะ เร่งด่วน วงเงิน 100,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มาตรการการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Soft Loan) และมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีแนวคิดยกเว้นภาษีอากรให้เอกชนที่นำเข้าเครื่องจักรช่วงปี 2558 – 2559 

    นอกจากนี้ ได้มีการสรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของกองทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2558 โดยจะขยายเวลาการชำระหนี้ และหรืองดการจัดเก็บดอกเบี้ย/ค่าปรับ พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ลอกคูคลอง ขุดลอกทางน้ำชลประทาน และสนับสนุนแหล่งเงินทุน และหรือ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020