​จับเหล็ก 5 ชนิดขึ้นบัญชีสินค้าอ่อนไหวกันจีนทุ่มตลาดไทย

by SME Thailand PR News 31 กค. 2015
Share:


    นายทรงวุฒิ ไกรภสัสร์พงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการหารือครั้งที่ 4/2558 ว่า ได้หารือถึงปัญหาเหล็กผสมโบรอนนำเข้าจากจีน โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานที่ประชุม แจ้งว่า 

    กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมเป็นแกนหลักในการให้ความช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันให้กับภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเป็น 6 มาตรการ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในกำหนดให้เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กกล้าแผ่นไร้สนิมรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็น เป็นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) ซึ่งให้มีการติดตามราคาและสถานการณ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน ซึ่งขณะนี้กรมการค้าภายในยังยืนยันให้ใช้มาตรการนี้ต่อไป

    นอกจากนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเดินหน้าเจรจากับรัฐบาลจีน เพื่อให้ลดการอุดหนุนการผลิตและการส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์มายังประเทศไทย ซึ่งขณะนี้จีนได้ยกเลิกมาตรการคืนภาษีส่งออกสำหรับสินค้าเหล็กเจือโบรอนบางรายการแล้ว ซึ่งเหล็กประเภทนี้ จีนส่งมาขายคิดเป็น 50% ของรายการสินค้าทั้งหมดที่ส่งออกมายังตลาดอาเซียน ซึ่งขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเดินหน้าเจรจากับรัฐบาลจีน เพื่อให้ลดการอุดหนุนการผลิตและการส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์มายังประเทศไทย ซึ่งขณะนี้จีนได้ยกเลิกมาตรการคืนภาษีส่งออกสำหรับสินค้าเหล็กเจือโบรอนบางรายการแล้ว แต่รายการที่ยกเลิกเป็นสินค้าที่ไม่มีนัยสำคัญในการยกเลิก เนื่องจากส่งออกมายังประเทศไทยในปริมาณน้อย ส่วนสินค้าเหล็กเจือโบรอนที่มีการส่งออกในปริมาณมาก ยังไม่มีการยกเลิกมาตรการคืนภาษี ดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กไทย จึงร่วมกับสมาพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าอาเซียนร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม AC-FTA Joint Committee ที่ประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 เพื่อเรียกร้องข้อเสนอร่วมกับอุตสาหกรรมเหล็กอาเซียนต่อรัฐบาลจีนโดยตรง

    ด้านกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าสินค้าเหล็ก ณ ขณะนำเข้า โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการนำเข้าสินค้าเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ทำการหลบเลี่ยงหลังจากที่กรมศุลกากรประกาศ ส่วนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์แผนการกำหนดหรือทบทวนมาตรฐานของสินค้าเหล็กและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบันโดยยินดีรับฟังและพิจารณาข้อมูล ข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งขณะนี้ สมอ.กำลังจัดทำแผนแม่บทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าประเภทเหล็กและประเภทอื่นๆ ด้วย ตามความสำคัญก่อนหลัง

    นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม มีความเห็นร่วมกันในการศึกษาจัดตั้งโครงการเหล็กต้นน้ำใประเทศไทย เพื่อทำให้ห่วงโซ่ อุปทานของเหล็กกลางน้ำและปลายน้ำมีความต่อเนื่องสมบูรณ์ พร้อมมอบหมายให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ทำการศึกษารายละเอียดทุกมิติและนำเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เพื่อการพิจารณาต่อไป

    “ขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กำลังขอความร่วมมือกับกองทัพเรือในการสำรวจท่าเรือน้ำลึกที่เหมาะสม เพื่อจัดเป็นสถานประกอบการโรงถลุงเหล็ก และทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) จะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางและจัดทำแผนงานเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานเหล็กต้นน้ำให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทำการศึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือแล้ว”

    ทั้งนี้ สศอ.จะจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน” ที่จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการเป็น Service Solution การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มสัดส่วนการใช้ local content สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ การส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศ เพื่อผลิตเหล็กปลายน้ำคุณภาพสูงและมีนวัตกรรม และการส่งเสริมการใช้สินค้าในประเทศ

ที่มา http://www.naewna.com/business/171469
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021