​จับเหล็ก 5 ชนิดขึ้นบัญชีสินค้าอ่อนไหวกันจีนทุ่มตลาดไทย

by SME Thailand PR News 31 กค. 2015
Share:


    นายทรงวุฒิ ไกรภสัสร์พงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการหารือครั้งที่ 4/2558 ว่า ได้หารือถึงปัญหาเหล็กผสมโบรอนนำเข้าจากจีน โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานที่ประชุม แจ้งว่า 

    กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมเป็นแกนหลักในการให้ความช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันให้กับภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเป็น 6 มาตรการ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในกำหนดให้เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กกล้าแผ่นไร้สนิมรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็น เป็นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) ซึ่งให้มีการติดตามราคาและสถานการณ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน ซึ่งขณะนี้กรมการค้าภายในยังยืนยันให้ใช้มาตรการนี้ต่อไป

    นอกจากนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเดินหน้าเจรจากับรัฐบาลจีน เพื่อให้ลดการอุดหนุนการผลิตและการส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์มายังประเทศไทย ซึ่งขณะนี้จีนได้ยกเลิกมาตรการคืนภาษีส่งออกสำหรับสินค้าเหล็กเจือโบรอนบางรายการแล้ว ซึ่งเหล็กประเภทนี้ จีนส่งมาขายคิดเป็น 50% ของรายการสินค้าทั้งหมดที่ส่งออกมายังตลาดอาเซียน ซึ่งขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเดินหน้าเจรจากับรัฐบาลจีน เพื่อให้ลดการอุดหนุนการผลิตและการส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์มายังประเทศไทย ซึ่งขณะนี้จีนได้ยกเลิกมาตรการคืนภาษีส่งออกสำหรับสินค้าเหล็กเจือโบรอนบางรายการแล้ว แต่รายการที่ยกเลิกเป็นสินค้าที่ไม่มีนัยสำคัญในการยกเลิก เนื่องจากส่งออกมายังประเทศไทยในปริมาณน้อย ส่วนสินค้าเหล็กเจือโบรอนที่มีการส่งออกในปริมาณมาก ยังไม่มีการยกเลิกมาตรการคืนภาษี ดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กไทย จึงร่วมกับสมาพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าอาเซียนร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม AC-FTA Joint Committee ที่ประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 เพื่อเรียกร้องข้อเสนอร่วมกับอุตสาหกรรมเหล็กอาเซียนต่อรัฐบาลจีนโดยตรง

    ด้านกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าสินค้าเหล็ก ณ ขณะนำเข้า โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการนำเข้าสินค้าเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ทำการหลบเลี่ยงหลังจากที่กรมศุลกากรประกาศ ส่วนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์แผนการกำหนดหรือทบทวนมาตรฐานของสินค้าเหล็กและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบันโดยยินดีรับฟังและพิจารณาข้อมูล ข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งขณะนี้ สมอ.กำลังจัดทำแผนแม่บทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าประเภทเหล็กและประเภทอื่นๆ ด้วย ตามความสำคัญก่อนหลัง

    นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม มีความเห็นร่วมกันในการศึกษาจัดตั้งโครงการเหล็กต้นน้ำใประเทศไทย เพื่อทำให้ห่วงโซ่ อุปทานของเหล็กกลางน้ำและปลายน้ำมีความต่อเนื่องสมบูรณ์ พร้อมมอบหมายให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ทำการศึกษารายละเอียดทุกมิติและนำเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เพื่อการพิจารณาต่อไป

    “ขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กำลังขอความร่วมมือกับกองทัพเรือในการสำรวจท่าเรือน้ำลึกที่เหมาะสม เพื่อจัดเป็นสถานประกอบการโรงถลุงเหล็ก และทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) จะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางและจัดทำแผนงานเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานเหล็กต้นน้ำให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทำการศึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือแล้ว”

    ทั้งนี้ สศอ.จะจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน” ที่จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการเป็น Service Solution การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มสัดส่วนการใช้ local content สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ การส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศ เพื่อผลิตเหล็กปลายน้ำคุณภาพสูงและมีนวัตกรรม และการส่งเสริมการใช้สินค้าในประเทศ

ที่มา http://www.naewna.com/business/171469
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021