"กรมการท่องเที่ยว" อัดเงินอุดหนุนชุมชน

by SME Thailand PR News 04 สค. 2015
Share:

    กรมการท่องเที่ยว เร่งขับเคลื่อน "โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ปีที่ 2 หวังกระตุ้น 150 ชุมชนท่องเที่ยวให้เติบโตและพัฒนาทั้งในด้านสินค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชื่อมั่นพลังชุมชนจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและยั่งยืน

    นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเร่งเดินหน้า "โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ปีที่ 2 หลังจากที่โครงการในปีแรกประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการท่องเที่ยวและตัวแทนชุมชนทั่วประเทศเพื่อรับเงินอุดหนุนชุมชนในวงเงินรวม 8.2 ล้านบาท โดยมีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับเงินอุดหนุน จำนวน 150 ชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนจะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่ 5 หมื่น ถึง 1 แสนบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของโครงการที่เสนอมา

    "กรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่าชุมชนเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และควรเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพราะคนในชุมชนจะรู้ดีที่สุดว่าตนเองต้องการอะไร จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งจะสามารถพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถดึงอัตลักษณ์และวิถีชุมชนมาเป็นจุดขายได้อย่างน่าสนใจ"

    จากการศึกษาข้อมูลพบว่าชุมชนที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน ทั้งการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ และแผนการตลาดซึ่งทุกโครงการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณกรมการท่องเที่ยวจึงได้ริเริ่มโครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นใน งบประมาณ 2557 ซึ่งปรากฏว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สองในปีงบประมาณ 2558 นี้ โดยมีชุมชนจากทั่วประเทศยื่นขอรับเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 400 ชุมชน แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงสามารถพิจารณาให้เงินอุดหนุนได้เพียง 150 ชุมชน

    ทั้งนี้ ชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 10 คน และร่วมกันดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องจัดทำแผนงานโครงการว่าจะนำเงินไปใช้ทำอะไร จำนวนเท่าไหร่ เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวต่อชุมชนอย่างไร อาทิ การพัฒนาศักยภาพภายในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วิถีชุมชน การปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์เรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ อย่างไรก็ดีโครงการจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ชุมชนจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อกรมการท่องเที่ยวด้วย

    นางวาด ยาเย็น ประธานกลุ่มจักสานผักตบชวา ตำบลสันป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจักสานผักตบชวาได้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีที่ผ่านมาทางกลุ่มได้นำเงินไปใช้ในการปรับปรุงโรงเรือน และจัดซื้ออุปกรณ์ในการย้อมสี ซึ่งช่วยให้ทางกลุ่มสามารถพัฒนาการผลิตได้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน นอกจากทางกลุ่มจะผลิตกระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาแล้ว ยังพัฒนาการผลิตโดยนำเส้นใยผักตบชวาไปผสมกับฝ้ายเพื่อทำผ้าทอและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าอีกด้วย

    ด้านนางสุรัตนา ภูมิมาโนช ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด กล่าวว่า การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวเป็นอย่างมาก เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของชุมชน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและพักค้างที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว เฉลี่ยเดือนละ 900 คน ทำรายได้ให้ชุมชนเดือนละ 5-8 แสนบาท เมื่อสามารถทำมาหากินที่บ้านเกิดได้ชาวบ้านก็ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น เงินอุดหนุนที่ได้มาจึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาชีพแต่ยังเป็นการสร้างความสุขที่ยั่งยืน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021