​ครม.คลอดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวไทยหวังสร้างรายได้ 2.5 ล้านล้าน

by SME Thailand PR News 05 สค. 2015
Share:


    ครม.คลอดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวไทย ครม.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี 58-60 ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ทะลุ 2.5 ล้านล้านบาท หนุนท่องเที่ยววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติ วัน

    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี 58-60 และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 58-59 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ดูแลกำกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และสนับสนุนท่องเที่ยววิถีไทย เป็นวาระแห่งชาติ ไปจนถึงสิ้นปี 59 เช่นเดียวกับสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว12 เมืองต้องห้ามพลาด คือจังหวัดน่าน ลำปาง เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสมุทรสงคราม ไปจนถึงสิ้นปี 59 เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระจายรายได้ของรัฐบาล 

    ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่า ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 55-59 มุ่งหวังให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในระยะ 2-3 ปีจากนี้

    โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเร่งด่วน และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นกลไกหลักบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยร่วมกับระดับกลุ่มจังหวัด คือคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และระดับจังหวัด ที่มีคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ช่วยให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยาวนาน 

    สำหรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีวิสัยทัศน์ คือวางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน มีเป้าหมาย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านบาท ในปี 60 และเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนสังคมไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งจะต้อง กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการ เชื่อมโยงระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/339450 : เดลินิวส์ออนไลน์
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021