​นายกฯสั่งทำแผนพัฒนาถนน 20 ปี เชื่อมลงทุนขยายเศรษฐกิจ

by SME Thailand PR News 05 สค. 2015
Share:


    ลุยจัดยุทธศาสตร์ถนน 20 ปี นายกฯ สั่ง คมนาคม ทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาถนน 20 ปี เชื่อมลงทุน โครงข่าย 4.7 แสนกม.เข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องกับการเติบโตค้าชายแดน ท่องเที่ยว ชุมชน 

    นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ จัดทำยุทธศาสตร์ถนนประเทศไทยระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 59-79 เพื่อวางแผนการพัฒนาถนนทั้งประเทศ 470,000 กม. ให้มีมาตรฐาน และโครงข่ายที่เชื่อมโยงกัน ตลอดจนลำดับเวลาโครงการก่อสร้าง งบประมาณการลงทุนของการตัดถนนใหม่ การบำรุงรักษาถนนทั่วไป การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะจัดทำยุทธศาสตร์ฯเสร็จ และเสนอ ครม.ในเดือนส.ค.นี้

    “ปัจจุบันถนนในประเทศ มีการก่อสร้างและบำรุงรักษาจากหลายหน่วยงาน ทั้งกรมทางหลวง ที่ดูแลถนนสายหลักของประเทศ กรมทางหลวงชนบท ที่ดูแลถนนสายแยกย่อยจากถนนสายหลัก นอกจากนั้นยังมีถนนในชุมชน ที่เป็นขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตลอดจนถนนของกรมชลประทาน ดังนั้นต่อไปในยุทธศาสตร์ จะช่วยทำให้เห็นภาพรวมใน 20 ปีข้างหน้า ว่าโครงสร้างถนนของไทย จะตัดใหม่เส้นไหน บำรุงรักษาอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ขณะเดียวกันจะกำหนดมาตรฐานแต่ละถนนว่า เส้นไหนควรขยาย 4 ช่องทาง หรือทำเป็นถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยาง ตลอดจนปรับปรุงถนนลูกรังให้ดีขึ้นด้วย”

     นางสร้อยทิพย์ กล่าวว่า การทำยุทธศาสตร์ถนน ยังมีเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาถนนสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจ การค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวด้วย ซึ่งขณะนี้มอบหมายให้นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจัดทำยุทธศาสตร์ โดยสัปดาห์หน้าจะนำข้อมูลจากกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทที่มีถนนรวมกันกว่า 1 แสนกม.มาหารือเตรียมความพร้อม ก่อนนำไปหารือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร อปท. เพื่อสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวต่อไป 

    นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์นี้ ยังจัดทำถึงแผนการโอนย้ายถนนที่กรมทางหลวงชนบท โอนย้ายไปให้ อปท.ด้วยว่า มีถนนเส้นใดที่มีปัญหา หรือมีเส้นใดที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนสถานะของถนน ที่อยู่ในการดูแลของ อปท.ว่ามีเส้นไหนที่มีคนใช้จำนวนมาก ก็อาจจะโอนย้ายมาในการดูแลของกรมทางหลวงชนบท“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/339453 : เดลินิวส์ออนไลน์
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021