​กสอ. นำทัพ SMEs ไทย อวดโฉมเวที Hong Kong Fashion Week 2015

by SME Thailand PR News 07 สค. 2015
Share:

 
    กสอ. รุกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย  นำทัพผู้ประกอบการแฟชั่นไทย 47 ราย อวดศักยภาพในงานฮ่องกงแฟชั่นวีค เพื่อส่งเสริมสินค้าแบรนด์ไทยไปแสดงศักยภาพในตลาดต่างประเทศ โดยนำผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้าที่เข้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเปิดตลาดและเจรจาธุรกิจในเวทีระดับนานาชาติ 

    นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นมีการแข่งขันสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ กสอ. จึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาตนเอง ผ่านโครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยพยายามสร้างปัจจัยเอื้อต่อธุรกิจแฟชั่น 

    อาทิ การจัดประกวดผลงานออกแบบ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย การสร้างเสริมปัจจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทย ทั้งในเชิงการสร้างเอกลักษณ์ ของสินค้า สร้างการจดจำตราสินค้าให้แบรนด์ไทยสามารถแข่งขันได้ อันจะนำไปสู่การรับรู้ จดจำและเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นและคนทั่วไป 

    ทั้งนี้ ในภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยนั้น มีความได้เปรียบนานาประเทศในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะทักษะฝีมือที่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีช่างฝีมือที่มีความความเชี่ยวชาญด้านการผลิตมาอย่างยาวนาน ความพร้อมด้านวัตถุดิบ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเฉพาะของแต่ละย่านการค้าแฟชั่น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นได้ตามรสนิยมและความต้องการของแต่ละคน ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้ามีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ         

    นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า จากที่ดำเนินโครงการดังกล่าวมาเป็นปีที่ 2 ปีนี้จะชูแนวคิด “ดี สเปซ” (D Space) ดีไซน์ (Design) ดีเวลลอป (Developed) ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมีที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ บริษัท ไอ ดีไซน์ จำกัด มาเป็นพันธมิตรร่วมทำงานที่มุ่งพัฒนาผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับแฟชั่นเทรนด์ 

    ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาผู้ประกอบการ ดังกล่าวแล้ว กสอ. จึงจัดกิจกรรมการนำผู้ประกอบการจำนวน  47 ราย แบ่งเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 25 ราย และเครื่องหนังและรองเท้า 22 ราย  เข้าแสดงและร่วมเจรจาธุรกิจในงานฮ่องกงแฟชั่นวีค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ 41 ประเทศ ในส่วนของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมเจรจาธุรกิจและร่วมโชว์แฟชั่นมินิพาเหรดในงานดังกล่าวด้วย อาทิ  แบรนด์ MONIQUE,  TA THA TA,RUCHITTA,  IDYLLIC,  LABEL 31,  ADHOC,  AL’MANITA,  JARITT,  IAMES,  FREAK OUT,  THE SUN CHIC เป็นต้น ทั้งนี้ ตลอดการร่วมงาน 4 วัน (ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2558) ได้รับการตอบรับและสามารถสร้างรายได้จากการเจราจาธุรกิจได้กว่า 10 ล้านบาท และยังมียอดการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
                          
    ในโอกาสที่ได้นำผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs ไปร่วมงานครั้งนี้ ได้ถือโอกาสหารือกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และมีความเห็นร่วมกันว่า งานแสดงสินค้าที่จัดโดย HKTDC นี้ เป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ทำให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งได้เจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งตลาดฮ่องกงและต่อยอดไปสู่ตลาดประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆ

    โดยเฉพาะสินค้าที่ได้มีการพัฒนารูปแบบ (Design) พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม เนื่องจากฮ่องกงเป็นศูนย์ธุรกิจ และศูนย์จำหน่าย และกระจายสินค้าระดับนานาชาติ ดังนั้น HKTDC จึงจะสนับสนุนให้ กสอ. ได้นำผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ กสอ. ได้พัฒนาตามโครงการต่าง ๆ มาร่วมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่มีโปรแกรมจัดงานระดับนานาชาติกว่า 30 งานต่อปี โดยสินค้าไทยที่มีศักยภาพมีหลายประเภท นอกเหนือผลิตภัณฑ์แฟชั่น เช่น ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ของตกแต่ง เครื่องสำอาง เป็นต้น

    สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ที่ www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr


Create by smethailandclub.com : แหล่งรวมข้อมูล เพื่อผู้ประกอบการ SME


Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021