ครึ่งปีหลัง EXIM BANK พร้อมลุยหนุนสินเชื่อ SME ทำตลาดส่งออก

by SME Thailand PR News 11 สค. 2015
Share:


       นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า การสนับสนุนผู้ส่งออก SME เป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของ EXIM BANK โดยธนาคารได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีลูกค้า SMEs เพิ่มมากขึ้น 

    โดยจำนวนลูกค้า SME คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของลูกค้าทั้งหมด และมีการอนุมัติวงเงินเพิ่มใหม่ในปีเท่ากับ 14,221 ล้านบาท วงเงินอนุมัติสะสมที่ลูกค้าสามารถเบิกใช้สินเชื่อได้เท่ากับ 59,933 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อคงค้างให้แก่ผู้ส่งออก SME มีจำนวน 20,815 ล้านบาท 

    รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ในครึ่งปีหลังของปี 2558 EXIM BANK ยังคงมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก และนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่จะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกอย่างเต็มที่ โดย EXIM BANK มีผลิตภัณฑ์ใหม่ คืสินเชื่อ SMEs เริ่มต้นธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ที่เพิ่งเริ่มกิจการและมีคําสั่งซื้อแล้ว แต่ยังขาดเงินทุนหมุนเวียน ให้มีเงินทุนเพียงพอสําหรับเตรียมสินค้า ทั้งช่วงก่อนและหลังส่งออก 

    และสินเชื่อ SMEs เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้ SME ไทยทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการและสร้างนวัตกรรมของตนเอง เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

     ทั้งนี้ EXIM BANK ยังคงมีบริการสินเชื่อ SME ในด้านอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร อาทิ สินเชื่อ SME ส่งออกสบายใจ สินเชื่อ SME ค้าชายแดน สินเชื่อ SME ขยายฐาน สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สินเชื่อเพิ่มพลังผู้ซื้อผู้ขาย ที่ EXIM BANK ได้ให้บริการกับผู้ประกอบการแล้วตั้งแต่ต้นปี 2558
    
    สำหรับ ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2558 การสนับสนุนสินเชื่อของ EXIM BANK แก่ผู้ประกอบการไทยทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) 69,410 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อคงค้างจำนวน 70,111 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 12,266 ล้านบาท ส่วนการรับประกันทำให้เกิดปริมาณธุรกิจส่งออกและลงทุนรวม 35,615 ล้านบาท โดย 4,379 ล้านบาทเป็นธุรกิจส่งออกของ SME หรือร้อยละ 12.30 ของธุรกิจรับประกันรวม ทั้งนี้ มียอดรับประกันคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 จำนวน 30,530 ล้านบาท 

    ด้านการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของประเทศและนโยบายรัฐ เช่น สนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง และสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์อื่นๆ EXIM BANK มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาประเทศเพิ่มใหม่ในปีจำนวน 3,585 ล้านบาท และวงเงินอนุมัติสะสมจำนวน 20,403 ล้านบาท เป็นเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ 12,417 ล้านบาท

    ด้านการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ EXIM BANK ที่จะเป็นธนาคารที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีโลก โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ปัจจุบัน EXIM BANK มีวงเงินอนุมัติสะสมของสินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC รวม 83,391 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินอนุมัติเพิ่มใหม่ในปีเท่ากับ 11,897 ล้านบาท ขณะที่เงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ 38,429 ล้านบาท 

    ในขณะเดียวกัน EXIM BANK ยังได้ให้การสนับสนุนด้านการป้องกันความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศกับ AEC ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีวงเงินป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการอยู่ที่ 24,809 ล้านบาท

www.smethailandclub.com : แหล่งรวมข้อมูล เพื่อผู้ประกอบการ SME
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021