วันแม่คนกรุงส่วนใหญ่ยินดีจ่าย ไม่หวั่นเศรษฐกิจชะลอตัว

by SME Thailand PR News 11 สค. 2015
Share:


    ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับเรื่อง “ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมวันแม่”  ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2558 โดยสำรวจประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 1,316 คน  พบว่า 

    จากผลการสำรวจ ค่าใช้จ่ายของประชาชนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 73.32     มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน ร้อยละ 13.92 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และ ร้อยละ 12.76 มีค่าใช้จ่ายน้อยลง 

    ซึ่งผลสำรวจพบว่าจากการที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ ร้อยละ 65.00  ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในช่วงวันแม่  และ ร้อยละ 35.00 มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของคนกรุง
โดยจำนวนเงินที่จะใช้สำหรับกิจกรรมในวันแม่ พบว่าร้อยละ 54.95 จะใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 30.21 จะใช้จ่ายเงิน ระหว่าง 1,000 – 3,000 บาท ร้อยละ 9.68 ใช้จ่ายเงินระหว่าง 3,000 – 5,000 บาท และ ร้อยละ 5.16 จะใช้จ่ายเงิน 5,000 บาทขึ้นไป  จากจำนวนเงินที่ใช้จ่ายดังกล่าวพบว่า

    ประชาชนหันมาซื้อของใช้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะซื้อเป็นของขวัญ และของที่ระลึก โดย ร้อยละ 41.79 ซื้อเป็นของใช้ ร้อยละ 31.58 ซื้อเป็นของขวัญ  ร้อยละ 15.23 ที่เป็นของที่ระลึก  และร้อยละ 11.40 เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องประดับ
    
www.smethailandclub.com : แหล่งรวมข้อมูล เพื่อผู้ประกอบการ SME
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021