กระทรวงไอซีทีกระตุ้นผู้ผลิตชูมาตรฐาน "Green ICT" แข่งอาเซียน

by SME Thailand PR News 11 สค. 2015
Share:


    กระทรวงไอซีที กระตุ้นผู้ประกอบการไทยยกระดับมาตรฐานสินค้า-บริการ "Green ICT" หวังสร้างความได้เปรียบในตลาดอาเซียน

    นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเผยว่า สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงไอซีที มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ให้พัฒนามาตรฐานในการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมก้าวเข้าสู่การเปิดตลาดเสรี รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ที่จะทำให้การแข่งขันในธุรกิจรุนแรงขึ้น

    ดังนั้น การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานด้าน Green ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมมีระบบการตรวจสอบรับรองที่เชื่อถือได้ จะสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี 

    โดยได้เปิดให้ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านการรับรองได้แล้ว พร้อมให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนผ่าน http://ni3.mict.go.th/greenict/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไอซีทีที่ผ่านมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครบทั้งความปลอดภัย ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีสมรรถนะดี ทนทานต่อการใช้งาน และประหยัดพลังงาน

    "ในส่วนของกลุ่มอาเซียนนั้นได้มีการหารือเรื่องการกำหนดมาตรฐานของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นไอทีและอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากกฎระเบียบการตรวจสอบของแต่ละประเทศไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การสร้างตลาดใหม่ การนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือประสบการณ์ที่มีมากกว่า หรือสิ่งที่ประเทศอื่นยังไม่มี เพื่อสร้างความได้เปรียบให้สินค้า" นางสาวรัจนาฯ กล่าว 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021