เชิญชวน SME ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสะอาด-สีเขียว ฟรี

by SME Thailand PR News 13 สค. 2015
Share:


          ด้วยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กำหนดจัดสัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. การจัดสัมมนาในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หัวข้อการสัมมนา ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรมด้วยการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทางรอด หรือทางร่วงของธุรกิจ SMEs (โดยมีวิทยาการที่ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆมากมาย พร้อมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ)

          2. กิจกรรมศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 06.30-15.30 น. ณ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 2 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินกิจกรรม รวมทั้งผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวและนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          ทั้งนี้กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเรียนเชิญท่านและ/หรือผู้แทนจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

    โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ismed.or.th หรือ โทรศัพท์ 02-564-4000 ต่อ 1214-5 โทรสาร 02-986-9355 มือถือ 081-643-9120 (คุณวิยะดา) 086-753-4967 (คุณปิยนุช) หรือ E-mail: vdatponmart@gmail.com,nui_pi@hotmail.com

www.smethailandclub.com แหล่งรวมข้อมูล เพื่อผู้ประกอบการ SME
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021