เดินหน้าตรวจสอบธุรกิจมีพิรุธ! พบบางกลุ่มเข้าข่ายไม่โปร่งใส

by SME Thailand PR News 14 สค. 2015
Share:


             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งสแกนบัญชีและงบการเงินของนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมทำธุรกิจไม่โปร่งใส ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่เรียบร้อยดี แต่เจอบางกลุ่มมีข้อบกพร่องซึ่งจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ถูกตามติด และระบุข้อควรทราบในหนังสือรับรองให้ประชาชนสามารถตรวจสอบก่อนตัดสินใจร่วมธุรกิจ

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนต.ค.57 ถึง ก.ค.58 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เดินหน้าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 56 ของนิติบุคคลไปแล้วประมาณ 65,000 ราย จากทั้งหมด 551,919 ราย เบื้องต้นพบว่า ร้อยละ 2 ‘มีข้อบกพร่อง’ ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย    อาทิ การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจโดยไม่มีเงินมาลงทุนจริง การฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชี/สารวัตรใหญ่บัญชี เป็นต้น

    อีกทั้งเมื่อได้วิเคราะห์เชิงลึกในธุรกิจที่ต้องสงสัยว่ามีความผิดปกติ   ในการจัดทำงบการเงิน โดยได้ออกจดหมายเพื่อเรียกบัญชีและเอกสารมาตรวจสอบเพิ่มเติมจำนวน 22,000 ราย พบว่าร้อยละ 60 ไม่จัดส่งบัญชีให้กรมฯ ตามที่ร้องขอ จึงทำให้เกิดข้อสังเกตที่น่าเชื่อได้ว่างบการเงินที่จัดส่งให้แก่กรมฯ ในครั้งแรกนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนในลักษณะนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และติด Black List ซึ่งจะต้องถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

    สำหรับการป้องปรามนิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมฯ ได้ออกกฎระเบียบและมาตรการ  เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนต่อสังคมหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจใน 2 รูปแบบคือ 
    1) การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่มีเงินทุนสูงเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแสดง Bank Statement ต่อนายทะเบียนเพื่อยืนยันสถานะทางการเงิน เนื่องจากการตรวจสอบข้างต้นได้พบนิติบุคคลที่มีลักษณะการจดทะเบียนด้วยเงินทุนสูง  แต่กลับไม่มีการดำเนินธุรกิจหรือจัดตั้งสถานประกอบการจริง การนำเงินจากแหล่งผิดกฎหมายเพื่อฟอกเงิน     การจดทะเบียนเพื่อเข้ามาประมูลงานหรือรับค่านายหน้าจากการประมูลงานก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ร่วมดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก และอาจมีเจตนาเพื่อหลอกลวงประชาชนในที่สุด

    2) มาตรการระบุ ‘ข้อควรทราบ’ ในหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย อาทิ สถาบันทางการเงิน เจ้าหนี้การค้า นักธุรกิจ และผู้ใช้งบการเงินของธุรกิจเหล่านั้นได้พึงระวัง ซึ่งขณะนี้มีนิติบุคคลที่ถูกระบุข้อควรทราบเกี่ยวกับการไม่จัดส่งบัญชีให้ตรวจสอบประมาณ 3,200 ราย และ          นิติบุคคลที่ไม่มีที่ตั้งของสำนักงานอีกประมาณ 6,900 ราย

    ทั้งนี้ ขอแนะนำและเตือนให้ประชาชนโปรดตรวจสอบข้อมูลของนิติบุคคลให้แน่ชัดก่อนที่จะร่วม ดำเนินธุรกิจหรือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงหรือการสร้างความเสียหาย  ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจไม่โปร่งใส โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ “คลังข้อมูลธุรกิจ” และ Application DBD e-Service โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

www.smethailandclub.com แหล่งข้อมูล เพื่อธุรกิจ SME
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021