กรมพัฒน์ถก World Bank ทบทวนจัดอันดับเริ่มต้นธุรกิจไทย

by SME Thailand PR News 17 สค. 2015
Share:


                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจไทยเดินหน้าสร้างความเข้าใจถึงตัวชี้วัดที่คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง เชื่อ!! หาก World Bank เข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้อง อันดับการให้บริการในการเริ่มต้นธุรกิจของไทยจะสูงขึ้น

                นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดอันดับการให้บริการในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ Doing Business 2015 ของ World Bank  เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวก การให้บริการด้านธุรกิจของไทย ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก 

          โดยในปี 2015 ได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 75 ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ในอันดับที่ 68 ซึ่งเป็นผลมาจากการนำขั้นตอนการยื่นสำเนาข้อบังคับการทำงานที่บริษัทต้องยื่นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการเริ่มต้นจดทะเบียนธุรกิจ โดยระบุว่าใช้เวลาดำเนินงานถึง 21 วัน ทั้งที่ขั้นตอนดังกล่าว “ไม่มีความเกี่ยวข้อง” กับการเริ่มต้นธุรกิจแต่อย่างใด

     ด้วยเหตุนี้กรมฯ จึงได้ร่วมประชุมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก.พ.ร. และผู้ให้ข้อมูลต่อ World Bank  เพื่อชี้แจงถึงขั้นตอนที่แท้จริงในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของไทยให้ผู้แทน World Bank  ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้

                1. การยื่นสำเนาข้อบังคับการทำงานของนายจ้างที่กฎหมายบังคับให้ยื่นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใช้บังคับเฉพาะผู้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยมีผลทันทีเมื่อประกาศ ไม่ต้องรอการพิจารณาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่อย่างใด

                2. การประกาศข้อบังคับการทำงาน กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการภายใน 15 วัน หลังจากมีลูกจ้างครบ 10 คน และต้องยื่นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใน 7 วัน หลังวันประกาศ ซึ่งผู้ประกอบการต้องดำเนินการเมื่อเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ไม่มีความเชื่อมโยงกับการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจแต่อย่างใด

                3. ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการเข้าใจผิดของหน่วยปฏิบัติและผู้ให้ข้อมูลต่อ World Bank  ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง

                จากเหตุและข้อเท็จจริงดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเริ่มต้นธุรกิจ  ได้ขอให้ World Bank ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของไทยใหม่ และทบทวนการจัดอันดับที่จะประกาศ ในปี 2016 ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้แทน World Bank ได้เข้ามาร่วมประชุมและรับฟังข้อเท็จจริงด้วย แล้วในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเร่งพัฒนาการให้บริการในการจดทะเบียนธุรกิจโดยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

SME Thailand : เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆเพื่อชาว SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com

 
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021