กูรูเผยเคล็ดลับ SME ไทยเจาะตลาดเมียนมา กัมพูชา

by SME Thailand PR News 17 สค. 2015
Share:


    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และหน่วยจัดการทรัพย์- สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัมมนา “เคล็ดลับการเจาะตลาดประเทศ เมียนมา กัมพูชา” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs ในการขยายตลาดสู่อาเซียน

    คุณมราลี  คงศาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงภารกิจหลักขององค์กรว่า สสว. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและเป็นศูนย์ กลางประสานระบบการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ สำหรับ การจัดงานสัมมนา “เคล็ดลับการเจาะตลาดประเทศ เมียนมา กัมพูชา” ที่ผ่านมานับเป็นอีกพันธกิจที่ สสว. ดำเนิน การร่วมกับพันธมิตรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ตรงด้านการทำธุรกิจในประเทศ เมียนมา กัมพูชา ซึ่งประสบ ความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจ SME  มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการเจาะตลาดสู่ประเทศ เมียนมา กัมพูชา นับเป็นองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs ไทยอย่างยิ่ง
    
    คุณภัสวันต์ กีรติวุฒิกุล ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ, Myanmar Indo Best (MIB Group)  บริษัทฯ อันดับ 1  ด้านการกระจายสินค้าในประเทศเมียนมา ได้เน้นย้ำในเรื่องการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ว่า ประชากรของพม่าที่มี 56 ล้านคน 70% เป็นคนทำงานที่มีกำลังซื้อ ซึ่งพม่ามีอาณาเขตติดกับประเทศอินเดียและจีน ดังนั้นต้องมองว่า สินค้าของเราสามารถขยายตลาดไปสู่ประเทศเหล่านี้ได้ 

    ส่วนธุรกิจของเมียนมานั้นภายในหนึ่งปีมีการเปลี่ยนแปลงสูง มาก GDP 8% ตลาดโดยรวมมีบริษัทข้ามชาติเข้ามาทำธุรกิจจำนวนมากทำให้มีการแข่งขันสูง ในขณะที่แรงงาน พม่าเองแม้จะมีอัตราค่าจ้างถูกแต่ยังขาดทักษะในหลายด้าน ซึ่งเป็นโอกาสให้ธุรกิจด้านการพัฒนาศักยภาพหรือฝึก อบรม (Training) เติบโตได้สูงมาก ส่วนข้อจำกัดของเมียนมาคือเรื่องไฟฟ้าที่ไม่เสถียรดับบ่อย เป็นจุดเสี่ยงสำหรับ สินค้าประเภทอาหารแช่แข็งหรือสินค้าที่ต้องใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเป็นปัญหาด้าน Infar structure โดยตรง 

    คุณอรนุช ผการัตน์ เจ้าของบริษัท อินทรา แม่โขง จำกัด และบริษัท เฟิร์ส ทราเวล จำกัด รองประธาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกัมพูชา ผู้มีประสบการณ์คร่ำหวอดในกัมพูชายาวนานกว่า 30 ปี ให้ข้อคิดว่า “กัมพูชามีคนวัยทำงานประมาณ 65% ที่มีกำลังซื้อสูงและนิยมสินค้าไทยมากเพราะมีคุณภาพและราคาเหมาะสม กัมพูชาจะไม่ผลิตสินค้าใช้เองในประเทศ ส่วนใหญ่ซื้อจากไทยและจีน จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการมองสินค้าที่ ง่ายๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งในอนาคตกัมพูชาจะมีการเปิดศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นอีก 3-4 แห่ง นับเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปเปิดตลาดกัมพูชา ส่วนด้านการเงินการธนาคารนั้นไม่เป็นปัญหา เพราะกัมพูชาใช้เงิน บาทไทยเป็นเงินกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและมีธนาคารของไทยทุกแบรนด์เปิดให้บริการทางการเงินในกัมพูชา” 

    คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ จำกัด  หรือ ธุรกิจแบรนด์ตำมั่ว นักธุรกิจไทยที่ประสบผลสำเร็จในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เช่น เมียนมา กัมพูชา ลาว และ มีสาขามากว่า 70 ในประเทศ  

    “ผมมองว่าการมีข้อมูลที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจใดๆ ซึ่ง ผมเองจะมีทีม Research ลงพื้นที่ศึกษาตลาด ทำเลที่ตั้ง และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างเข้าใจ และไม่หลงตัวเอง มีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ของประเทศนั้นๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างแบรนด์ของสินค้าให้แข็งแรงเป็นที่จดจำมีเอกลักษณ์และเรื่องราว (Story) ของสินค้าเพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้ตัวเอง นอกจากนี้คุณต้องมั่นใจว่าสินค้าที่คุณจะนำเสนอสู่ตลาดนั้นๆ ไม่เหมือนใครในตลาดเดียวกันและ สินค้าของคุณมีคุณภาพจริงๆ คนชนะคือคนที่สามารถกำหนดเทรนด์ของตลาดได้”   

    ดร.นิ่มนวล  ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์อาเซียน ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน   (ECBER) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายอาเซียนและเชี่ยวชาญด้านการค้าและการลงทุนในประเทศเมียนมา เปิดเผยว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบุคคลทั่วไป ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดลับการเจาะตลาด ประเทศเมียนมา กัมพูชา ในมิติต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการเจาะตลาดประเทศเมียนมา กัมพูชา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 

    การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างสูง มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาถึง 200 คน ซึ่งได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งต่อไปที่ภาคเหนือและภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาได้ โดยสามารถสอบ ถามรายละเอียดได้ที่โทร. 043-202-566 ในงานยังมีการแจกฟรี คู่มือการสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด ประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา หรือสนใจ Download ได้ที่  http://www.ecberkku.com

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-202566  หรือ e-mail : ecber.kku@gmail.com  


SME Thailand : เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆเพื่อชาว SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com

Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021