ซิป้าจับมือพันธมิตรติดปีก SME ด้วยอีคอมเมิร์ซ

by SME Thailand PR News 20 สค. 2015
Share:    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ติดอาวุธผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยการสัมมนา “SMEs ยุค Digital Economy : เพิ่มยอดขาย ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยอีคอมเมิร์ซ” ณ โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา
          
    พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กล่าวว่า “ซิป้าเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีบทบาทในการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลักนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนถึงเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในทุกระดับ พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล”
          
    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จึงจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “SMEs ยุค Digital Economy : เพิ่มยอดขาย ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยอีคอมเมิร์ซ” ขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการนำไอทีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อยอดสู่โครงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการนำไอซีทีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร อย่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank และ จังหวัดนครราชสีมา”
          
    นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านไอทีระหว่าง SME Bank กับซิป้าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะก้าวเข้าสู่เออีซีด้วยอีคอมเมิร์ซ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระดับอาเซียนได้”

          นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ธุรกิจระดับเอสเอ็มอีมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา จำเป็นต้องยกระดับความสามารถทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และมีความต้องการการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น ด้านไอที หากมีการใช้ไอทีก็จะช่วยใน กิจการเอสเอ็มอีก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างแน่นอน”

          การสัมมนา “SMEs ยุค Digital Economy : เพิ่มยอดขาย ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยอีคอมเมิร์ซ” มีไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบาย Digital Economy ของประเทศไทย” โดย พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “SMEs ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่ AEC” โดย นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และการมอบสินเชื่อจาก SME Bank แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการพิจารณาจากธนาคาร จำนวน 10 ราย

          ผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งมีจำนวนกว่า 120 ราย จะได้พบกับนวัตกรรมด้านไอทีรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy และผู้ประกอบการที่สนใจจะนำนวัตกรรมด้านไอทีดังกล่าวมาใช้ในการประกอบธุรกิจ จะได้รับโอกาสการขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยอัตราต่ำเป็นพิเศษจาก SME Bank อีกด้วย

SME Thailand : เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com

Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021