ซิป้าจับมือพันธมิตรติดปีก SME ด้วยอีคอมเมิร์ซ

by SME Thailand PR News 20 สค. 2015
Share:    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ติดอาวุธผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยการสัมมนา “SMEs ยุค Digital Economy : เพิ่มยอดขาย ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยอีคอมเมิร์ซ” ณ โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา
          
    พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กล่าวว่า “ซิป้าเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีบทบาทในการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลักนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนถึงเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในทุกระดับ พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล”
          
    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จึงจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “SMEs ยุค Digital Economy : เพิ่มยอดขาย ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยอีคอมเมิร์ซ” ขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการนำไอทีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อยอดสู่โครงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการนำไอซีทีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร อย่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank และ จังหวัดนครราชสีมา”
          
    นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านไอทีระหว่าง SME Bank กับซิป้าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะก้าวเข้าสู่เออีซีด้วยอีคอมเมิร์ซ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระดับอาเซียนได้”

          นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ธุรกิจระดับเอสเอ็มอีมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา จำเป็นต้องยกระดับความสามารถทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และมีความต้องการการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น ด้านไอที หากมีการใช้ไอทีก็จะช่วยใน กิจการเอสเอ็มอีก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างแน่นอน”

          การสัมมนา “SMEs ยุค Digital Economy : เพิ่มยอดขาย ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยอีคอมเมิร์ซ” มีไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบาย Digital Economy ของประเทศไทย” โดย พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “SMEs ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่ AEC” โดย นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และการมอบสินเชื่อจาก SME Bank แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการพิจารณาจากธนาคาร จำนวน 10 ราย

          ผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งมีจำนวนกว่า 120 ราย จะได้พบกับนวัตกรรมด้านไอทีรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy และผู้ประกอบการที่สนใจจะนำนวัตกรรมด้านไอทีดังกล่าวมาใช้ในการประกอบธุรกิจ จะได้รับโอกาสการขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยอัตราต่ำเป็นพิเศษจาก SME Bank อีกด้วย

SME Thailand : เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com

Share:

Related Articles

​ออฟฟิศเมท ชวน SME ช้อปกระเช้าและของขวัญปีใหม่กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 21 เปอร์เซ็นต์

ออฟฟิศเมท ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ชวน SME องค์กร/บริษัท และนักช้อป ส่งความสุข มอบรอยยิ้มให้ลูกค้าและคนพิเศษของคุณ ด้วยของขวัญและกระเช้าปีใหม่จา..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กระทรวงอุตสาหกรรมเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะ..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กรมการค้าภายในจัด “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” รณรงค์บริโภคข้าวไทย

กรมการค้าภายใน จัดงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย พร..

by SME Thailand.| 25 พย. 2020