กสอ. วางนโยบายพัฒนา SME ผลิตยางพาราแบบครบวงจร

by SME Thailand PR News 21 สค. 2015
Share:


    นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า  กรมฯได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล จัดโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ปี 2558 โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยางพาราแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

    โดยเน้นการต่อยอดการผลิตในเชิงนวัตกรรม เป็นการพัฒนาที่ต้นแบบ(Model) เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศให้มีมีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการนำยางพาราในประเทศไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเชิงนวัตกรรม แทนการส่งออกวัตถุดิบซึ่งจะช่วยให้ราคายางพาราฟื้นตัวดีขึ้น และลดการนำเข้ายางพาราแปรรูป ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

     โดยดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) มุ่งพัฒนาทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ บุคลากร และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผ่านกิจกรรม ดังนี้

          - พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์

          - พัฒนาสถานประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 21 กิจการ และ 21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามลำดับ

          - พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบและในวิสาหกิจชุมชน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 96 คน และ384 คน ตามลำดับ

          - สร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรอง จำนวน 3 เครือข่าย


          ซึ่งการดำเนินการมาระยะเวลากว่า 8 เดือนผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ปัญหายางพาราล้นตลาดและลดการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมั่นคงมากขึ้น ตลอดจนสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20-30 ผ่านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการยางพาราไทย ให้เกิดการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้อุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยางยืดและยางรัดของ อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งส่วนใหญ่อุตสาหกรรมเหล่านี้จะนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราจากต่างประเทศ นางสาวนิสากรกล่าว

          สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้น ในปี 2559 กสอ. ได้มีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราต่อไป ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีการขยายพื้นที่ดำเนินการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล) เป็นการดำเนินการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการทั้งที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

     ทั้งนี้จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในหลายๆด้าน อาทิ ผลิตภาพ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การตลาด เป็นต้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาสถานประกอบการ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น นางสาวนิสากร กล่าวทิ้งท้าย

SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com     
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021