กสอ. วางนโยบายพัฒนา SME ผลิตยางพาราแบบครบวงจร

by SME Thailand PR News 21 สค. 2015
Share:


    นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า  กรมฯได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล จัดโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ปี 2558 โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยางพาราแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

    โดยเน้นการต่อยอดการผลิตในเชิงนวัตกรรม เป็นการพัฒนาที่ต้นแบบ(Model) เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศให้มีมีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการนำยางพาราในประเทศไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเชิงนวัตกรรม แทนการส่งออกวัตถุดิบซึ่งจะช่วยให้ราคายางพาราฟื้นตัวดีขึ้น และลดการนำเข้ายางพาราแปรรูป ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

     โดยดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) มุ่งพัฒนาทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ บุคลากร และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผ่านกิจกรรม ดังนี้

          - พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์

          - พัฒนาสถานประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 21 กิจการ และ 21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามลำดับ

          - พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบและในวิสาหกิจชุมชน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 96 คน และ384 คน ตามลำดับ

          - สร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรอง จำนวน 3 เครือข่าย


          ซึ่งการดำเนินการมาระยะเวลากว่า 8 เดือนผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ปัญหายางพาราล้นตลาดและลดการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมั่นคงมากขึ้น ตลอดจนสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20-30 ผ่านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการยางพาราไทย ให้เกิดการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้อุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยางยืดและยางรัดของ อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งส่วนใหญ่อุตสาหกรรมเหล่านี้จะนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราจากต่างประเทศ นางสาวนิสากรกล่าว

          สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้น ในปี 2559 กสอ. ได้มีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราต่อไป ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีการขยายพื้นที่ดำเนินการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล) เป็นการดำเนินการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการทั้งที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

     ทั้งนี้จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในหลายๆด้าน อาทิ ผลิตภาพ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การตลาด เป็นต้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาสถานประกอบการ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น นางสาวนิสากร กล่าวทิ้งท้าย

SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com     
Share:

Related Articles

​ทรู 5G แชร์ประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุด ใน “CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT

ทรู 5G ล้ำสุดในไทย จัดเต็มสร้างประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุดกับ ‘CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT’ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับการเปิดตัว Samsung Galax..

by SME Thailand.| 28 มค. 2021

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021