หอการค้าไทยตั้งสถาบัน Thailand SMEs Center หวังพัฒนา SME ทั้งระบบ

by SME Thailand PR News 21 สค. 2015
Share:


        
          นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา SMEs ทั้งระบบ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งสถาบัน “Thailand SMEs Center by Thai Chamber of Commerce” เพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบการให้บริการคำปรึกษาธุรกิจ การบริหารจัดการองค์ความรู้ธุรกิจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น ยังเป็นการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม SMEs แบบครบวงจร เพื่อเติมเต็มให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถพัฒนากิจการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต

          “คณะทำงานฯ ของหอการค้าไทยได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของประเทศที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งสถาบันฯ ด้วย อาทิ ประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ที่เน้นการใช้นวัตกรรมภายใต้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ การจัดผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำปรึกษา เป็นต้น” นายสุรพล กล่าว

สำหรับพันธกิจหลักของ “Thailand SMEs Center” ประกอบด้วย 6 พันธกิจ ดังนี้

          1. สร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเบื้องต้น ในการตั้งเป้าหมายธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การขอรับสินเชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ

          2. พัฒนาการจัดการธุรกิจ (SMEs Enhancement) ให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่าง รวมถึงชี้ช่องทางและเชื่อมโยงข้อมูลการช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

          3. พัฒนาแผนการตลาด และแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ (New Marketing Trend) ให้คำปรึกษาแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ

          4. ขยายตลาดสู่ ASEAN (Expand ASEAN Business) ให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV

          5. สร้างเครือข่าย และติดต่อธุรกิจ (SMEs Meets & Networking) สร้างเครือข่าย และติดต่อธุรกิจ สำหรับ SMEs ที่ต้องการจับคู่ธุรกิจ และต้องการสร้างช่องทางธุรกิจ

          6. การบ่มเพาะและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ (Expert Mentoring) บ่มเพาะและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับ SMEs ที่ต้องการรับคำปรึกษาเฉพาะทาง
    รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากผลการสำรวจภาคธุรกิจกว่าพันรายทั่วประเทศ พบว่ามีความต้องการเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การตลาด การค้าระหว่างประเทศ การเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการบริการวิชาการหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้แก่ผู้ประกอบการอยู่แล้ว

    แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็น IDE หรือ Innovation Driven Entrepreneur โดยแนวคิดดังกล่าวมาจากสถาบันเทคโนโยลีแห่งแมสซาชูเซส (Massachusetts Institute of Technology: MIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการสร้างผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม มีโปรแกรม MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program (MIT REAP) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE)

          สำหรับโปรแกรมดังกล่าวนี้จะมี 5 ภาคส่วนสำคัญที่เป็นกลไก คือ รัฐบาล สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน และอุตสาหกรรม โดยจะมีระยะเวลา 2 ปี ที่จะทาง MIT จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนายุทธศาสตร์ การสร้างการมีส่วนร่วมระดับนานาชาติ และการนำไปใช้จริงในระดับนโยบายของประเทศ โดยมีประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการ 23 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกเข้าร่วมในปีนี้ ร่วมกับ ญี่ปุ่น จีน นอร์เวย์ ชิลี อิสราเอล สหราชอาณาจักร และซาอุดิอารเบีย

          “IDE จะแตกต่างจาก SMEs ตรงการเจริญเติบโต โดยในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจ IDE จะมีผลประกอบการขาดทุน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป ผลประกอบการของ IDE จะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่า SMEs ปกติ ฉะนั้นการพัฒนาและสร้าง IDE จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการได้มากกว่าการพัฒนา SMEs โดยทั่ว ๆ ไป รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ผลักดันและสร้างผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมให้แก่ประเทศชาติต่อไป” รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าว

SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com

 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021