​กรมพัฒน์ฯผนึกกำลังสภาหอการค้าเชิดชูสมาคมการค้าดีเด่น

by SME Thailand PR News 21 สค. 2015
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน “Together is Power  2015 : Empowering Network” ประกาศเกียรติคุณสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558  

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศรายชื่อ สมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 โดยผลการคัดเลือกสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558
 
ประเภทรางวัล     สมาคมการค้ายอดเยี่ยม
           
กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 – 2556)
 - ไม่มีการมอบรางวัล

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี (ตั้งแต่ปี 2542-2556)
1. สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
2. สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2542)
1. สมาคมประกันชีวิตไทย
2. สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 
ประเภทรางวัล     สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ

มิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 – 2556)
1. สมาคมนักธุรกิจอาเซียน
            
กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี (ตั้งแต่ปี 2542-2556)
1.       สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2542)
1.  สมาคมธุรกิจไม้
2. สมาคมโรงแรมไทย

มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 – 2556)
1. สมาคมไทยรับสร้างบ้าน

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี (ตั้งแต่ปี 2542-2556)
- ไม่มีการมอบรางวัล

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2542)
1. สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
2. สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย

มิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 – 2556)
1. สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี (ตั้งแต่ปี 2542-2556)
- ไม่มีการมอบรางวัล

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2542)
1. สมาคมการค้าไทยไหหลำ

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 – 2556)
1. สมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี (ตั้งแต่ปี 2542-2556)
1. สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2542)
1. สมาคมอาคารชุดไทย
2. สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
3. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
ประเภทรางวัล     ผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 – 2556)
1. ดร.บัญญัติ  บุญญา    นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน
2. นายสิทธิพร  สุวรรณสุต    นายสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี (ตั้งแต่ปี 2542-2556)
1. นายวิษณุ  ลิ่มวิบูลย์    นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2. ดร.สุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม    นายกสมาคมคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2542)
1. นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต    นายกสมาคมอาคารชุดไทย
2. นายอธิป  พีชานนท์    นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
3. นายนิธิวัฏ  ชัยชนะศิริ    นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
4. นายสุจินต์  จินดาศักดิ์ชัย    นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
 
ประเภทรางวัล     ผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 – 2556)
 - ไม่มีการมอบรางวัล

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี (ตั้งแต่ปี 2542-2556)
1. นายธีร์  บุญวาสนา อุปนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2542)
1. น.ส.อนงลักษณ์  แพทยานันท์ อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย
2. ดร.อดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์  อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
 


SME Thailand : เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com

Share:

Related Articles

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”

อีซูซุเดินหน้ารุกตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ด้วยการจับมือ 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง ตอกย้ำนิยาม..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021