อนุมัติต่างด้าวเพิ่ม 29 ราย ลงทุนไทยกว่า 1,735 ล้านบาท

by SME Thailand PR News 21 สค. 2015
Share:


                  นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 29 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 18 ราย  


            ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 1,735 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 111 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต  ได้แก่

                  1.   ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และบริษัทคู่ค้า จำนวน 15 ราย (คิดเป็นร้อยละ 52         ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 1,675 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ บริการด้านการตลาด ให้เช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส

                  2.   ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/ภูมิภาค จำนวน 8 ราย (คิดเป็นร้อยละ 28 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)            มีเงินลงทุนจำนวน 24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ    การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบ เป็นคนต่างด้าว    จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

                  3.   ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 11   ล้านบาท เช่น การค้าส่งอุปกรณ์ควบคุมการเต้นของจังหวะหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์ขยายเส้นเลือด รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหัวใจ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและโรงพยาบาลในประเทศไทย เป็นต้น       เป็นคนต่างด้าวจากประเทศฝรั่งเศส มาเลเซีย และเยอรมนี

                  4.    ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการเดินเครื่องสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้แก่ กฟผ. และบริการตรวจสอบคุณภาพและเก็บรักษา       ท่อน้ำมันให้แก่กลุ่ม ปตท. สผ.  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์

    ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558  จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 6 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 17  ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1,155 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 199  เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2558  มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง          และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจำนวน 7 ราย      คิดเป็นอัตราร้อยละ 19  และมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 565 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 48

    อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 (มกราคม-สิงหาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 271 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,322 ล้านบาท  และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 10 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 4 ในขณะที่   เงินลงทุนลดลง 3,897 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 27 เนื่องจากในปี 2557 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  

SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SME ได้ที่ www.smethaialandclub.com

 
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021