EIC แนะวิธีเดินเกมการค้าเมื่อเทรนด์โลกเปลี่ยน

by SME Thailand PR News 27 สค. 2015
Share:


    อีไอซีมองโจทย์ใหญ่สำหรับไทยในปัจจุบัน คือการสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีการค้าโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเร่งปรับตัวเพื่อคว้าโอกาสและรับมือกับความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ เพื่อช่วยให้ภาคการส่งออกของไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

    ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์คาดว่าการค้าโลกในอีก 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น ด้วยบริบทแวดล้อมหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวจักรสำคัญตัวใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าโลก จากกำลังซื้อที่สูงขึ้นและการก้าวเข้าสู่สังคมเมือง รวมทั้งการค้าขายระหว่างกันเองภายในกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 

    2) ความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะส่งผลให้สินค้าบางประเภทโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นกว่าสินค้ากลุ่มอื่น และ 3) การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าระหว่างประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีไอซีแนะ 3 กลยุทธ์ที่ช่วยปรับเกมการค้าของไทย

    หนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยยกระดับศักยภาพการผลิตและเอื้อให้ภาคส่งออกเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาว คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยอีไอซีพบว่า agro-based และอาหารแปรรูป คืออุตสาหกรรมซึ่งมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความผันผวนด้านราคาจากการส่งออกเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้นอีกด้วย 

    ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ภาคการผลิตเท่านั้น ภาคบริการเองก็สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการนำเสนอบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ยังพบว่า หัวใจสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยมูลค่าเพิ่มมาจากปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ

    ได้แก่ 1) การลงทุนด้าน R&D เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) การพัฒนาคนและผลิตนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน และ 3) การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน

    การเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคเป็นอีกกลยุทธ์ที่จะเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทย โดยหัวใจสำคัญ 5 ประการของการเป็นศูนย์กลางการค้าคือ 1) ที่ตั้งที่เชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตและตลาดเป้าหมาย 2) ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 3) ระบบศุลกากรที่เป็นมิตรต่อการค้า 4) สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจและเอื้อต่อการค้าการลงทุน และ 5) สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการเป็นศูนย์กลางการค้านั้น นอกจากจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของภาคส่งออกและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ยังมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ต่อหัวประชากรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

    อย่างไรก็ดี ประเด็นเร่งด่วนที่ไทยต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงคือ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบขนส่งและคมนาคม รวมไปถึงการปรับปรุงระบบศุลกากรให้มีความเป็นมิตรต่อการค้ามากยิ่งขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจเองก็ต้องแสวงหาช่องทางและโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่

    ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจไทยต้องใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุกเพื่อให้รับกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยอีไอซีมองว่าการปรับโมเดลทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ หรือแม้แต่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้ อย่างไรก็ตาม ไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรกเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ เพื่อ SME ได้ที่ www.smethailandclub.com
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021