สสว. เผย SME ตื่นตัวใช้บริการศูนย์ OSS พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

by SME Thailand PR News 31 สค. 2015
Share:

 
    สสว. เดินหน้าเปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครบทั่วประเทศ เผยหลังเปิดให้บริการไม่ถึง 4 เดือน มี SME ขอรับบริการแล้วกว่า 400 ราย ด้านบัญชี การเงิน ขึ้นแท่นขอรับคำปรึกษามากที่สุด ขณะที่สมาคมช่างทองฯ รวมกลุ่มขอรับคำปรึกษายกระดับเป็นผู้ประกอบการ คาดในอนาคตจะมี SME ขอรับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 
    ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  สสว. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ SME One Stop Service : OSS ขึ้น จำนวน 7 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ เชื่อมโยง ส่งต่องานบริการของภาครัฐและภาคเอกชนให้กับผู้ประกอบการ SME

    โดยล่าสุด นอกจากนำร่องเปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร แห่งแรก ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ณ ที่ทำการของ สสว. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สสว. ยังได้ทยอยเปิดศูนย์ดังกล่าว เพื่อให้บริการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก (สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) จังหวัดสระแก้ว (ศาลากลางจังหวัดฯ) จังหวัดมุกดาหาร (ศาลากลางจังหวัดฯ) จังหวัดตราด (ศาลากลางจังหวัดฯ) จังหวัดหนองคาย (ศาลากลางจังหวัดฯ) และจังหวัดสงขลา (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคฯ) เป็นที่เรียบร้อย และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าขอรับคำปรึกษาจำนวนมาก

    “ระยะเวลา 4 เดือน หลังจาก สสว. เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ได้ให้บริการคำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไปแล้วกว่า 400 ราย โดยประเด็นที่ผู้ประกอบการ SMEสนใจรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือมากที่สุด คือ ด้านการเงินและบัญชี จำนวน 153 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 33 และด้านการตลาด 90 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนด้านการผลิต คุณภาพ และมาตรฐาน เป็นด้านที่ผู้ประกอบการ SME ขอรับคำปรึกษาแนะนำน้อยที่สุด จำนวน 27 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของจำนวนการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งหมด ตามลำดับ” ดร.วิมลกานต์ กล่าว

    ทั้งนี้ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ของ สสว. จะให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME ตามช่วงธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ เติบโต ขยายธุรกิจ และการฟื้นฟูกิจการ โดยมีขอบเขตการให้บริการหลักๆ ได้แก่ 1.บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไกในการเข้าถึง SME เพื่อกระจายความช่วยเหลือจากภาครัฐลงสู่ผู้ประกอบการ SME โดยผู้ประกอบการSME จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ เช่น รับแจ้งข่าวสารในวงการธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การดูงาน ส่วนลดสินค้าและบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นพันธมิตรของ สสว. 

    2.บริการคลินิกให้คำปรึกษา SME โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำหน้าที่ในการบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ธุรกิจรวมทั้งอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นการบริการและช่วยเหลือแบบครบวงจร

    3.บริการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ห้องเรียน SME) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้แก่ ผู้ประกอบการ SME 4.ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ 

    และ 5.บริการส่งต่อภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการค้า การตลาด การส่งออก ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ

    นอกเหนือจากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ทั้ง 7 แห่ง สสว. ยังมีช่องทางที่หลากหลายในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ได้แก่ สสว. Call Center 1301 เว็บไซต์www.sme.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SME ทั่วทุกพื้นที่

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ ธุรกิจ SME
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020