ไอซีทีเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มศักยภาพ SME

by SME Thailand PR News 31 สค. 2015
Share:


    รมว.กระทรวงไอซีที เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ หนุนเพิ่มศักยภาพ SMEs
          
    นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้มีการวางรากฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปลายปี 2558 นี้เป็นการดำเนินงานในระยะที่ 2 ที่จะต้องทำให้สาธารณชนเข้าใจว่านโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ นำเสนอโครงการระดับชาติที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างให้สามารถตอบโจทย์การทำงานของรัฐบาลทั้งในด้านความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการสร้างบทบาทของกระทรวงฯ ในการวางโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาไปสู่ระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง

          ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งภายในเดือนกันยายนนี้จะมีการพิจารณาบทบาท พันธกิจ เป้าหมาย รวมทั้งอัตรากำลังคนของคณะทำงานด้านต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปกับโครงการระดับชาติของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจหลักในภาพรวมของกระทรวงฯ ซึ่งจะมีการพิจารณารายละเอียดและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

          อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านกฎหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบางโครงการอาจจะต้องมีการทบทวนรายละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะเดินหน้าต่อไป ขณะที่การจัดทำร่างแผนแม่บท (Road Map) การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ 

    โดยในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ กระทรวงฯ โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จะเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ขณะที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ ธุรกิจ SME
        
Share:

Related Articles

​ทรู 5G แชร์ประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุด ใน “CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT

ทรู 5G ล้ำสุดในไทย จัดเต็มสร้างประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุดกับ ‘CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT’ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับการเปิดตัว Samsung Galax..

by SME Thailand.| 28 มค. 2021

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021