รองนายกเผยพัฒนาฝีมือต้องตอบโจทย์ทิศทางประเทศ

by SME Thailand PR News 01 กย. 2015
Share:


    รองนายกฯเผยพัฒนาฝีมือต้อง "ตอบโจทย์" ทิศทางประเทศ มุ่งเน้นรายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็นดาวเด่นรวมทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

    พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวว่า การพัฒนาฝีมือแรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะต้องมีความพร้อมรองรับงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยพัฒนาแรงงานต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมิติอุตสาหกรรมและมิติพื้นที่ของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอบโจทย์ความต้องการของกำลังแรงงานของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด 

    ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนและมีบทบาทในการพัฒนาแรงงานให้มากขึ้น มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) จึงต้องกำหนดแผนการพัฒนาแรงงานจากส่วนกลางลงสู่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้การพัฒนากำลังแรงงานในฐานะทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

    สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน คือ อ.แม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก จึงต้องพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นหรือคลัสเตอร์ที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพราะถ้าไม่มีแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเกิดความเสียหายอย่างยิ่ง

    "อยากให้มีแรงงานที่เหมาะสมกับงานที่รัฐบาลจะดำเนินการ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่ควรจะมีคนประเภทใดบ้างที่จะไปเพื่อส่งเสริมให้สามารถดำเนินการโครงการเหล่านี้ไปได้ หรือโครงสร้างพื้นฐานระบบรางควรจะเตรียมคนอย่างไร ใช้วิศวกร ใช้แรงงานอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะต้องมีการประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจน เรื่องดังกล่าวต้องมีการประชุม โดยให้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมจังหวัด (กพร.ปจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานไปวางแผนงานแต่ละจังหวัดให้เกิดแรงงานที่ดี มีฝีมือแรงงาน"  พลเอกประวิตร กล่าว

    นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังเป็นห่วงงานด้านฝีมือแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของอาชีวศึกษาซึ่งมีความสำคัญมาก ยิ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "ฝีมือแรงงาน" จะมีความจำเป็นมาก หากภาษาไม่ดี การสื่อสารไม่ได้ เมื่อสื่อสารไม่ได้ก็จะสู้ประเทศอื่นไม่ได้

     ฉะนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไรถ้าแรงงานไทยมีฝีมือแต่การสื่อสารไม่ได้ ควรจะมีการเพิ่มสมรรถภาพอย่างไร ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานต้องไปพิจารณาร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการศึกษาว่าการศึกษาควรจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน - อนาคตว่า จะให้ประเทศไทยเดินไปอย่างไร 

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ ธุรกิจ SME
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020