กระทรวงแรงงานดันอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือเพิ่ม 20 อาชีพ

by SME Thailand PR News 02 กย. 2015
Share:


    นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ” จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งนำผลที่ได้จากการสัมมนาฯ ไปปรับปรุง (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

    ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศต่างๆ ทั่วโลกขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งดำเนินการในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้พร้อมในการแข่งขันโดยสถานประกอบการสามารถผลักดัน สนับสนุนให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


    “อัตราค่าจ้างที่กำหนดต้องเป็นค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับการทำงานในตำแหน่งหรือการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือในระดับนั้นจริง จึงจะเกิดประโยชน์และเป็นธรรมทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง”


    นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ค่าจ้างเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแต่ละสาขาอาชีพเป็นแรงจูงใจให้แรงงานมีความต้องการที่จะฝึกฝนเพื่อให้ตนเองผ่านการทดสอบซึ่งต้องมีฝีมือ ทักษะ จรรยาบรรณ รักในอาชีพนั้นๆ และเป็นการพัฒนาฝีมือตนเองเพื่อให้ค่าจ้างที่สูงขึ้นตามความสามารถ และเป็นผลดีต่อสถานประกอบการที่สามารถยกระดับสินค้าของตนจากการมีแรงงานที่ได้มาตรฐานในการผลิต

ที่มา แนวหน้า
 
Share:

Related Articles

​เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนในปี 2563 สูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจขึ้นแท่นเบอร์ 1 อสังหาฯ

เอพีประกาศความสำเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40 เปอ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​กรุงศรีออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021