กระทรวงแรงงานดันอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือเพิ่ม 20 อาชีพ

by SME Thailand PR News 02 กย. 2015
Share:


    นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ” จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งนำผลที่ได้จากการสัมมนาฯ ไปปรับปรุง (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

    ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศต่างๆ ทั่วโลกขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งดำเนินการในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้พร้อมในการแข่งขันโดยสถานประกอบการสามารถผลักดัน สนับสนุนให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


    “อัตราค่าจ้างที่กำหนดต้องเป็นค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับการทำงานในตำแหน่งหรือการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือในระดับนั้นจริง จึงจะเกิดประโยชน์และเป็นธรรมทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง”


    นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ค่าจ้างเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแต่ละสาขาอาชีพเป็นแรงจูงใจให้แรงงานมีความต้องการที่จะฝึกฝนเพื่อให้ตนเองผ่านการทดสอบซึ่งต้องมีฝีมือ ทักษะ จรรยาบรรณ รักในอาชีพนั้นๆ และเป็นการพัฒนาฝีมือตนเองเพื่อให้ค่าจ้างที่สูงขึ้นตามความสามารถ และเป็นผลดีต่อสถานประกอบการที่สามารถยกระดับสินค้าของตนจากการมีแรงงานที่ได้มาตรฐานในการผลิต

ที่มา แนวหน้า
 
Share:

Related Articles

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020