เอสเอ็มอีแบงก์แถลงผลงาน 8 เดือน กำไร 837 ล้าน

by SME Thailand PR News 11 กย. 2015
Share:


 


  
     ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้แถลงข่าวผลการดำเนินงาน 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2558 โดยนางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และนางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์  ดังนี้

 
     1.กำไรสุทธิ ช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2558 เท่ากับ 837 ล้านบาท  ซึ่งมีผลกำไรต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงเดือน ส.ค. 2558 มีกำไรสุทธิ 131 ล้านบาท เป็นผลมาจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มจากการขยายสินเชื่อใหม่ ธนาคารสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่ไม่สูง  และที่สำคัญ คือ ในเดือน สค. ธนาคารได้รับชำระเงินคืนจากลูกหนี้ NPLs ทั้งที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับ

 
    และ ณ 31 ส.ค.2558 ธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่ 20,198 ล้านบาท  ทั้งหมดเป็นลูกหนี้สินเชื่อไม่เกิน 15 ล้านบาท จำนวน 8,808 ราย มียอดสินเชื่อคงค้าง 85,944 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เท่ากับ 10.02 %

 
    2. สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เดือน ม.ค.– ส.ค. 2558 ธนาคารสามารถลด NPLs ได้จำนวน 4,950 ล้านบาท โดย ณ สิ้น ส.ค. 2558  NPLs คงเหลือ 27,010 ล้านบาท (คิดเป็น 31.43% ของสินเชื่อรวม)  ลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย 141 ล้านบาท  ซึ่งถือว่าน่าพึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบ NPls ของระบบทั่วไปที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ธนาคารคาดว่าเดือน กย. NPL จะสามารถลดลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ จากการขายลูกหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้  ซึ่งสัญญาน่าจะได้ข้อยุติเดือน กย.

  
    3. สินเชื่อ Policy Loan ดอกเบี้ยต่ำ 4% ณ วันที่ 8 ก.ย. 2558 มีผู้ประกอบการ SMEs ติดต่อขอสินเชื่อวงเงิน 11,659 ล้านบาท 2,494 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 73.79% (วงเงิน 8,604 ล้านบาท 1,985 ราย) ทั้งนี้ ธนาคารสามารถอนุมัติได้แล้ว 1,094  ล้านบาท 343 ราย  ดังนี้
 ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ติดต่อขอสินเชื่อโครงการ Policy Loan แบ่งตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย                                                                                          
 
    4. โครงการร่วมลงทุน  แต่เดิมเอสเอ็มอีแบงก์ตั้งไว้ 500 ล้านบาท ตามมติ ครม.วันที่ 8 ก.ย. 2558 ให้ขยายร่วมลงทุน 2,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถปฎิบัติได้  โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว  มีบริษัท ไทยเอซแคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็น Trust Manager (พี่เลี้ยง)ได้ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนด้วย กอปรกับธนาคารได้คัดเลือกเอกชนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงอีกหลายราย ทำให้สามารถสรรหา SMEs ที่ธนาคารจะร่วมลงทุนได้เร็วขึ้น

    ในส่วนกิจการ SMEs ที่ได้ลงนาม MOU ไปแล้ว 4 ราย นั้น  มีอยู่ 2 รายสามารถจัดทำแผนขยายธุรกิจเสร็จสิ้น  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมลงทุนของธนาคารแล้ว คือ  ธุรกิจไอที 1 ราย (บริษัท วันบิต แมทเทอร์ จำกัด)  และ ธุรกิจอาหารอีก 1 ราย (บริษัท ไทยริชฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งธนาคารจะดำเนินการจ่ายเงินค่าร่วมลงทุนให้แก่ SMEs ทั้ง 2 รายดังกล่าว ภายในระยะเวลาอันสั้นนี้

 
    5. ธนาคารปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างตามข้อเสนอของที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการทำพันธกิจหลักในเรื่องการปล่อยสินเชื่อ การร่วมลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยได้ขยายส่วนงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจทั้ง 3 ประการ เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มจำนวน เขต ภาค ไปต่างจังหวัด  เพื่อช่วยให้การปล่อยสินเชื่อทำได้เร็วขึ้น  และจัดตั้งศูนย์อำนวยสินเชื่อในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 เขต

   นอกจากนั้น ธนาคารยังเพิ่มหน่วยงานด้านร่วมลงทุนและพัฒนาผู้ประกอบการอีกด้วย ประการสำคัญคือ ธนาคารไม่ได้ละเลยในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยได้เพิ่มหน่วยงานติดตามดูแลคุณภาพลูกหนี้ที่ค้ำประกันโดยบสย. เพราะธนาคารได้ส่งลูกหนี้ไปค้ำประกันกับบสย.เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ดี  ธนาคารไม่ได้เพิ่มอัตรากำลังขึ้นจากที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 2557 แต่ใช้วิธีโยกย้ายพนักงานด้านสนับสนุน (Back Office) ไปปฎิบัติงานด้านภารกิจหลักในต่างจังหวัด
 
 www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021