“ธงแสงโลหะภัณฑ์” ไขรหัสเสริมแกร่งธุรกิจ ปั้นองค์กรสู่ความยั่งยืน

by SME Thailand PR News 11 กย. 2015
Share:
 
     ส่องเบื้องหลังความสำเร็จ ธุรกิจ “ผลิตและจำหน่ายสัญญาณไฟรถยนต์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ” เน้นเพิ่มศักยภาพ พัฒนาบุคลากร เสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจยั่งยืน

    นายกิตติธรรม ตันติวรศรี กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแสงโลหะภัณฑ์ เปิดเผยว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแสงโลหะภัณฑ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2519  ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท  เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสัญญาณไฟรถยนต์ในประเทศและต่างประเทศ 
 

    นายกิตติธรรม เล่าว่า ในการดำเนินงานที่ผ่านมา  พนักงานไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดปัญหา ไม่มีใครยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น การทำงานจึงไม่มีความคล่องตัว เนื่องจากไม่รู้ว่าต้องประสานงานกับใคร  นี่จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund:CF) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยขอรับบริการเรื่องการบริหารจัดการด้านบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกัน การประสานงานภายในโรงงาน และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละแผนก

      นายกิตติธรรม ขยายความต่อไปอีกว่า ภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม CF แล้ว สามารถช่วยลดการสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี  และพนักงานมีความเข้าใจในหน้าที่ และบทบาทของตัวเอง ซึ่งได้ช่วยเพิ่มความสุขในการทำงานมากขึ้น  ซึ่งแนวทางการปรับปรุงพัฒนา เริ่มต้นจากค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามาจากอะไร และทำความเข้าใจในปัญหา จากนั้นหาแนวทางในการแก้ไข  โดยจัดทำแผนผังความรับผิดชอบให้เห็นอย่างชัดเจน แบ่งแผนก/ฝ่าย หัวหน้า ทีมงาน และทำการประชุมทำความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละแผนก


    จากนั้นทำการกำหนดข้อตกลงถึงการให้คุณ – ให้โทษ เมื่อมีการกระทำความดีและความผิด โดยกำหนดเป็นมาตรฐานร่วมกัน พร้อมจัดทำแบบประเมินความสามารถของพนักงาน เพื่อความเป็นธรรม ในการประเมินความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถนำมาเป็นเครื่องมือวัดศักยภาพพนักงาน เพื่อจะได้พัฒนาความสามารถของพนักงานแต่ละคนได้ด้วย


 


    นายกิตติธรรม กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม CF ว่า กิจกรรม CF ช่วยให้การทำงานมีระบบมากขึ้น เห็นได้จากเมื่อมีปัญหาในระหว่างกระบวนการทำงาน พนักงานจะรู้หน้าที่ว่า จะต้องไปติดต่อกับใคร หรือต้องถามใคร และเรายังสามารถตรวจเช็คย้อนหลัง เมื่อพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้าที่พร้อมจำหน่าย และทราบได้ว่าเกิดปัญหามาจากแผนกใด อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาในการปรับปรุง และกำหนดทิศทางในการทำงาน 


          “ปัญหามีได้ทุกที่ การที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความสามารถ แต่หากบางปัญหาก็เหมือนเส้นผมที่เรามองไม่เห็น จำเป็นต้องให้คนนอกเข้ามาช่วยชี้แนะให้การเข้าร่วมกิจกรรม CF จะช่วยให้เราได้ที่ปรึกษาเข้ามาแนะนำเรา ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกอย่างแล้ว สุดท้ายเราเองก็ต้องนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของเรา” นายกิตติธรรม  กล่าวในที่สุด
www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020