ยกเครื่องกม.บีโอไอเพิ่มสิทธิประโยชน์เว้นภาษี 13 ปี

by smethailandclub 16 กย. 2015
Share:


    ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายบีโอไอฉบับใหม่ เน้นให้สิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่น ให้สิทธิ์เว้นภาษี 13 ปี พร้อมให้หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 เท่า

    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอ เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน สามารถจูงใจนักลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

    สาระสำคัญแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ได้แก่ การทำหน้าที่ของที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จากเดิมที่มีการขาดตอน แต่ขอให้กรณีที่อยู่ในตำแหน่งครบวาระแล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีผู้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ไม่เกิน 120 วัน, สำนักงานบีโอไอมีอำนาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกไปดำเนินการแทนได้ในบางภารกิจ ส่วนที่สองเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะคำนึงถึงเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องพิจารณาไม่ให้ขัดต่อเงื่อนไขกติกาขององค์การการค้าโลก WTO

    และส่วนที่สามเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ สิทธิพิเศษในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา, การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีกำหนดเวลาไม่เกิน 13 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้, การขยายระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล เช่น คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปในการประกอบกิจการดังกล่าว หรือคณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกำไร รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90% ของเงินที่ลงทุนแล้วในกิจการนั้น.

ที่มา ไทยโพสต์
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020